…
…
…
…
…
…
…
…
…
16 Aralık 2019, Pazartesi Adana, Türkiye

Aile Eğitim Programı Projesi Kapsamında Meslek Elemanlarına Yönelik Düzenlenen “Eğitici Eğitimi”


Bakanlığımız Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Aile Eğitim Programı Projesinin yaygınlaştırılması amacıyla, 25-29 Kasım tarihlerinde, farklı kurumlarda görev yapmakta olan 24 meslek elemanına, Eğitici Eğitimi verildi.

5 gün süren eğitim süresince Formatör Ümran Coşkun koordinatörlüğünde Sağlık, Hukuk, İletişim, Medya ve İktisat alanlarında eğitimler veridi.

Katılımcı meslek elemanlarımız, 5 günlük eğitimin sonunda sertifika almaya hak kazandı.