İş Kazası Yardımları
İş Kazası Yardımları

Üyelerin çalıştıkları işyerinde uğradıkları iş kazası sonucu ölmeleri halinde aile bireylerine aylık bağlanmakta, malül kalmaları halinde kendilerine maluliyet derecesine göre aylık veya toptan ödeme yapılmaktadır. Yine bu durumdaki üyelerin ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim gören çocuklarına öğrenim yardımı yapılmaktadır.

a- İş Kazası Ölüm Aylığı: Hak sahibi eşlere 10 yıl süre için ödeme yapılmakta olup, 185 iş kazası hak sahibi dosyasına aylık 655,00 TL.ödenmesi planlanmaktadır.

b- Maluliyet Aylığı: Çalışamaz raporu alan Maluliyet oranı en az % 50 olan üyeye ödeme yapılmakta olup, maluliyet oranına göre aylık bağlanmaktadır. Maluliyet oranı % 100 olana aylık 655,00 TL. ödeme yapılmaktadır. 3 kişiye ödeme planlanmaktadır.

c- Öğrenim Yardımı: 105 öğrenciye yardım yapılmaktadır. Her öğrenciye öğretim yılı için yılda bir defa öğretim yılı başından itibaren :

  1. İlköğretimde okuyan öğrencilere       1.628,00 -TL. (15 öğrenci)
  2. Ortaöğretimde okuyan öğrencilere   1.969,00 -TL. (60 öğrenci)
  3. Üniversitede okuyan öğrencilere      2.838,00 -TL. (30 öğrenci)

ödenmektedir. Belirtilen bu iş kazaları yardımlarının tümü 1983 yılında kurulan yardım fonundan karşılanmaktadır.