19 Şubat 2018, Pazartesi Zonguldak, Türkiye

İş Kazaları Yardımı Bilgilendirme Notu


Amelebirliği’nden, anneleri üzerinden ölüm aylığı veya öğrenim yardımı alan çocuklar 18 yaşını doldurdukları ay başında, bulundukları yerdeki Türkiye İş Bankası şubesinde adlarına vadesiz hesap açtırarak bu hesap cüzdanının okunaklı fotokopisini,

Öğrenim gören çocuklar var ise; Amelebirliği’nden öğrenim yardımı alabilmeleri için, her yıl öğrenim dönemi içerisinde okullardan alacakları öğrenim durumunu gösterir belgeyi,

Kanun, Yönetmelik ve Yönerge değişikliklerin siz haksahiplerine zamanında duyurulması için, ikametgâh adresleri ile telefon numaraları değişmiş olanların bu yeni adres ve telefon numaralarının,

Amelebirliği Başkanlığına postayla veya elden göndermeleri gerekmektedir. Yukarıda dört paragrafta bahsedilen belgeleri zamanında göndermeyenlere ilgili yardımlar ödenmeyecektir.

İş Kazası sonucu ölen üyemizin dul eşi evlenene veya Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi bir işte çalışmaya başlayıncaya kadar, on (10) yıl süre ile Amelebirliği Başkanlığından ölüm aylığı almaya devam eder. Bu yardım onuncu yılın sonunda kesilir.

Okumayan erkek çocukların, anneleri üzerinden almakta oldukları ölüm aylıkları 18 yaşını dolduracakları ayı takip eden ay başından itibaren kesilir. Ancak, ortaöğrenimde okuyan erkek çocuk var ise (okuduğu sürece) 20 yaşına kadar, yüksek okulda okuyan erkek çocuk var ise (okuduğu sürece) 25 yaşına kadar, Amelebirliği’nden ölüm aylığı ve öğrenim yardımı almaya devam ederler.

Kız çocukları evlenene veya Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi bir işte çalışmaya başlayıncaya kadar ölüm aylığı almaya devam ederler. Ölüm aylığı alırken evlenen kız çocukları resmi nikah tarihlerini belgeleyen makbuzu (evlilik cüzdanın fotokopisini) Amelebirliği Yardımlar Şefliğine vermek zorundadırlar. Ancak, Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi bir işte çalıştıklarını veya evlendiklerini Amelebirliği’ne bildirmeyen hak sahiplerine yapılan haksız ödemeler, yasal faiziyle birlikte icra yoluyla geri alınır. Evlendikten sonra eşlerinden ayrılanlar, boşandıklarını belirten belgenin (vukuatlı nüfus kayıt örneğinin) aslını Amelebirliği Başkanlığına elden veya postayla gönderenlere yeniden ölüm aylığı bağlanır.

İş kazası ölüm aylıkları yılda üç (3) defa olmak üzere Mayıs-Eylül ve Ocak aylarında,

İş kazası öğrenim yardımı; ilköğrenim, ortaöğrenim ve yüksek öğrenim gören çocuklara yılda bir defa olmak üzere, bir üst sınıfta okuduğunu gösteren öğrenim belgesinin aslını Amelebirliği Başkanlığına gönderildiği tarihi takip eden ay başından itibaren ödenir.