…
30 Ekim 2018, Salı

Amelebirliği Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı 25-26 Ekim 2018 Tarihinde Yapıldı


AMELEBİRLİĞİ BAŞKAN VEKİLİ MURAT KÖSEOĞLU’NUN DANIŞMA KURULU AÇIŞ KONUŞMASI

Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleri ile kurulan ülkemizin ilk sosyal güvenlik kuruluşudur. Sandığımız maden iş kolunda birçok ilke imza atan ve Cumhuriyetimizle yaşıt olan bir kurumdur.

Sandığın Kuruluş Gerekçesine bakıldığında; 1848 yılında işletmeye açılan ve 1867 yılına kadar hiçbir mevzuat olmadan yürütülen madencilik çalışmaları 1867 yılında Zonguldak kömür madenleri için çıkartılan Dilaver Paşa Nizamnamesiyle havzada iş yaşamını düzenleyen iş hukukuna ilişkin ilk mevzuat olmuştur.

Bu dönemde yabancı kömür şirketleri, işletmecilik ile ilgili geniş yetkilere sahip olmuşlar, bu yetkilerini olabildiğince işçileri zor koşullarda çalıştırarak kullanmışlardır.

Sadece insan gücüne dayalı olarak yapılan işletmecilik ile iş kazalarında ölümlerin ve yaralanmaların sıklığı havzada ciddi bir sorundu.

1920 yılında TBMM’nin açılışı ve ardından Cumhuriyet’in ilanı ile başlayan dönemde; özellikle Zonguldak Maden Havzasındaki sorunları gidermek, zor koşullarda çalışan maden işçilerinin çalışma koşullarını iyileştirmek üzere çalışma koşullarını düzenleyen 151 sayılı "Havza-i Fahmiyye Amele Kanunu" çıkarılmıştır.

15 maddeden oluşan kanun o döneme göre, işçilere ve çalışma yaşamına yenilikler getirmiştir. Kanunun 4. maddesi de her işletmede İhtiyat ve Teavün Sandığı kurulmasını emretmiştir. 151 sayılı Havza-i Fahmiyye Amele Kanununun 4. maddesinde yer alan hükümle, Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığının ilk temelleri atılmıştır.

Bu kanun ile kazazede ve hasta maden işçisi ve ailelerinin bakımları imkanı getirilmiştir.

22 Temmuz 1923 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan Amelebirliği Talimatnamesi ile ülkemizin ilk sosyal yardım kuruluşu fiili olarak hayat bulmuştur.

Sosyal güvenlik yasasının çıktığı 1945 yılına kadar, 1922 yılında kurulan Amelebirliğinin Zonguldaklı Maden işçilerine sunduğu sosyal güvenlik hizmetleriyle havzada çok önemli bir görevi yerine getirmiştir.

Ankara Misafirhanemiz hizmet kalitesini artırmak amacıyla bakıma alınmış, bakım ve onarım işi tamamlanmış olup tefriş aşamasındadır. Tefriş için komisyon oluşturulmuş olup, malzeme tespiti yapılıp şartname ve yaklaşık maliyet tespitinden sonra ihale aşamasına gelecektir.  Misafirhanemizin en kısa sürede hizmete açılması için çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Şehir Merkezinde bulunan arsalarımız üzerine üniversite öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve Sandığımızın sürekli bir gelir sahibi olması amacıyla eski binamız kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmış, kapasite artırımı için komşu parsel satın alınmıştır. Proje ve ihale çalışmalarına başlanılmış ancak satın alınan arsa ile ilgili Sandığımızdan kaynaklanmayan hukuki uyuşmazlık çıkması nedeniyle şimdilik askıya alınmıştır. Projenin kendi arsası üzerinde gerçekleştirme çalışmaları sürdürülmektedir.

Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Zonguldaklı maden ve enerji işçilerine ekonomik ve sosyal yardımları ile katkı sağlarken Zonguldak ekonomisine de katkı sağlamaktadır. Bu özelliği ile ülkemizde örneği olmayan dünyada ise ender kuruluşlardan birisidir. Cumhuriyetimizin emaneti olan bu kurumu gelişen ve değişen şartlara uygun faaliyetlerini geliştirerek yaşatmak hepimiz için bir görevdir.

Bu itibarla danışma kurulumuzun üyelerimize, havzamıza ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim.