…
13 Ağustos 2020, Perşembe Ankara

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi için Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması Projesinin I. Aylık Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi


Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi için Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması Projesinin (IPA 2) I. Aylık Yönetim Toplantısı Genel Müdürümüz Ali ÇEVİK başkanlığında; Bakanlık uzmanları, teknik destek ekibi, AB Başkanlığı ve AB Türkiye delegasyonu temsilcilerinin katılımlarıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıda teknik destek ekibi tarafından 24 ay boyunca uygulanacak faaliyetlere ilişkin bir sunum düzenlendi.

08 Temmuz 2020 tarihinde başlayan Proje, Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve II. Aşama Eylem Planı doğrultusunda Bakanlığımız, sorumlu-ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonun güçlenmesini ve görünürlüğün artırılmasını hedeflemektedir. Proje ile Roman vatandaşlarımızın hizmetlerden yararlanmasına yönelik ölçülebilir ilerleme sağlanması amaçlamaktadır.

Proje eylem planı ve strateji belgesinin etkinliğinin artırılması amacıyla kurumsal kapasite geliştirme faaliyetleri,  eğitimler ve bilgi-işlem altyapısı oluşturulması gibi çalışmaları içermektedir.