…
11 Ocak 2021, Pazartesi Ankara

Roman Vatandaşlara Yönelik Yerel Düzey Çalıştayı


Roman Vatandaşlara Yönelik II. Aşama Eylem Planı kapsamında Yerel Düzey Çalıştayı, 31 Aralık 2020 tarihinde düzenlendi. Çalıştaya Bakan Yardımcımız Dr. Adnan Ertem, Edirne, İstanbul, Tekirdağ İzmir Milletvekilleri,  Valiler, Bakanlığımız ve paydaş kamu kurumlarının İl Müdürleri ile STK temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Çalıştay, Bakan Yardımcımız Dr. Adnan Ertem konuşması ile başladı. Ertem konuşmasında: “Toplumsal değerler çerçevesinde bireyi ve aileyi güçlendiren sosyal hizmetler sunmak, sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak hedefiyle fert,  aile ve topluma hizmet sunmak Bakanlığımızın temel hedefleri arasında yer almaktadır. Ailenin güçlü, bireyin mutlu olduğu çalışan ve üreten müreffeh bir Türkiye oluşturmak niyetiyle tüm Bakanlıklar çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal içerme kavramı sosyal dışlanmaya maruz kalan fert ve grupların ekonomik ve sosyal hayatta kalmalarına engel olan faktörleri ortadan kaldırılarak ve hayat seviyelerinin toplumda kabul edilebilir seviyeye getirilerek toplumla bütünleşmelerini sağlanmasıdır.” dedi.

Sosyal içermenin;  engelliler, yaşlılar, kadınlar, çocuklar, göçmenler, eski hükümlüler gibi dezavantajlı grupların sosyal hayata dâhil olmalarını, toplumla bütünleşerek kaynaşmalarını içeren bir kavram olduğunu belirten Ertem konuşmasına: “Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi I. Aşama Eylem Planı 2016-2018 yıllarında yayımlanmıştır. Bu Eylem Planı ile Roman vatandaşların;  eğitim sağlık, istihdam, barınma sorunların çözülerek sosyal hizmetlere erişimleri amaçlanmıştır. Bu kapsamda ilk 5 stratejik amaç çerçevesinde 17 eylem hayata geçirilmiştir. İlgili tüm Bakanlıkların ile kamu kurum ve kuruluşları Bakanlığımızın çağrısı ile bir önceki yıla ait uygulamaları değerlendirmek üzere toplanmaktadır. İzleme ve Değerlendirme Kurulunun ilk üç toplantısını sizlerin değerli katkıları ile gerçekleştirdik. Bugün de yerel düzey Roman Çalıştayını siz değerli katılımcılarımızla gerçekleştiriyoruz.”  şeklinde devam etti.

Genel Müdür Yardımcımız Serpil Penez Şahin’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen Çalıştay’da; Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve İzmir Milletvekili Cemal Bekle’nin konuşmasının akabinde Edirne Valisi Ekrem Canalp, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan il genelinde Romanlara yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çalıştay; Edirne, İstanbul ve İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürleri ile paydaş kamu kurumlarının İl Müdürleri tarafından Roman vatandaşlara yönelik faaliyetleri içeren sunumları ile devam etti. Çalıştay, Roman STK temsilcilerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.