…
01 Eylül 2020, Salı Ankara

Sosyal Hizmet Merkezleri Yöneticilerine Yönelik “İstişare ve Oryantasyon Eğitim Programı” Gerçekleştirildi


Sosyal Hizmet Merkezlerinin (SHM),  hizmet süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla SHM yöneticilerine yönelik “İstişare ve Oryantasyon Eğitim Programı”  1 Eylül 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Eğitim, Genel Müdürümüz Ali ÇEVİK’in açılış konuşması ile başladı. Eğitimde; “Sosyal Hizmetin Türkiye'de Mevcut Durumu ve Uygulama Açısından Dünü- Bugünü, Sosyal Hizmetlerde Koruyucu ve Önleyici Hizmetlerin Önemi, Sosyal Hizmet Merkezlerinin Yürüttüğü Hizmetlere İlişkin Mevzuatın Uygulanması, Aile Sosyal Destek Hizmetleri ve SHM’lerden Beklentiler,  Aile Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetlerinde SHM’lerin Rolü” konu başlıkları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim, katılımcıların sahada karşılaştıkları sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin değerlendirmelerle son buldu.