T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

İzleme, Değerlendirme Daire Başkanlığı
İzleme, Değerlendirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

• Genel Müdürlük stratejik planına yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

• 5018 sayılı kanun ile öngörülen iç kontrol standartlarına ilişkin hususlarda, Genel Müdürlük birimleri çalışmalarını koordine etmek.

• Genel Müdürlük tarafından yürütülen, kalite yönetim sistemi ile ilgili çalışmaları koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.

• Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili iç denetim rapor sonuçlarını izlemek, ilgili birimlere iletmek, birimler arasında koordinasyonu sağlamak.

• Genel Müdürlük üç aylık/altı aylık/yıllık faaliyet raporunu, daire başkanlıkları ve diğer birimlerden alınan bilgilerle hazırlamak, Bakanlık idare faaliyet raporunun hazırlanmasına katkıda bulunmak.

• Genel Müdürlük bütçe performans programını hazırlamak, raporlamak ve ilgili bakanlık birimleriyle koordineli çalışmak.

• Genel Müdürlüğe yönlendirilen soru önergelerinin cevaplanması ile ilgili işlemleri yapmak, gerektiğinde diğer dairelerden bilgi alarak sonuçlandırmak.

• Genel müdürlük birimlerinin merkez ve taşraya yönelik hizmetlerinin izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek.

• Eylem planları ve yıllık programlara ilişkin dönemsel raporları ilgili birimlerle işbirliğinde hazırlamak.

• Halkla ilişkilere ilişkin işlemleri (CİMER, Dilekçeler) koordine etmek.

• İl değerlendirmelerine yönelik çalışmaları koordine etmek ve takibini gerçekleştirmek.