T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

Sosyal Destek Hizmetleri
Sosyal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

• Aile yapısının ve değerlerinin korunması, güçlendirilmesi ve ailenin sosyal refahının artırılması için belirlenen politika ve stratejileri uygulamak.

• Bakanlık Aile Sosyal Destek Programını diğer birimlerle ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde yürütmek.

• Aile Sosyal Destek Programı ile ilgili usul ve standartlar belirlemek, değişen ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemek ve bu alanda mevzuat geliştirmek.

• Aile Sosyal Destek Programının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için insan kaynakları konusunda gerekli tedbirleri almak ve planlamalar yapmak.

• Aile Sosyal Destek Programı için gerekli bilişim altyapısının oluşturulmasına katkı sağlamak, gerektiğinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına önerilerde bulunmak.

• Aile Sosyal Destek Programının yürütülmesinde, il düzeyindeki çalışmaları izlemek, aksayan yönler varsa belirleyerek önlem almak ve aile sosyal destek görevlilerinin eğitimlerini ihtiyaçlar doğrultusunda planlamak ve uygulanmasını sağlamak.

• Aile Sosyal Destek Programı kapsamında sahadan toplanan veriler doğrultusunda aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici öneriler belirlemek; oluşturulan risk haritaları çerçevesinde ilgili birimlere ve kurumlara gerekli yönlendirme ve önerilerde bulunmak.

• Aile Sosyal Destek Programı ile ilgili farkındalık çalışmaları yürütmek.