Genel Müdür
 

 

Kişisel Bilgiler

Genel Müdür V.

  Dr. Muhiddin ŞAHİN

Doğum Yeri/Yılı

  KIRŞEHİR / 1973

Medeni Durumu

  EVLİ, 2 ÇOCUKLU

E-posta

  muhiddin.sahin@ailevecalisma.gov.tr

Öğrenim Durumu

Lisans

 İKTİSAT, MARMARA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F.-1996

Yüksek Lisans

MALİ İKTİSAT, MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ-2006   İŞLETME YÖNETİMİ, İNGİLTERE / LONDRA OXFORD H.COLLEGE - 2010

Doktora

 İŞLETME - 2017

 

 Bulunduğu Görevler

* AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ (V.) (2021-)

* STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI (2017-)

*SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI (2016-2017)

*STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI - SGK (2014 -2016)

*UZMAN DENETÇİ  - SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI (2010-2014)

*BAŞDENETÇİ   - BAŞBAKANLIK YÜKSEK DENETLEME KURULU(2008-2010)

*DENETÇİ   -  BAŞBAKANLIK YÜKSEK DENETLEME KURULU(2004-2008)

*DENETÇİ YARDIMCISI  -  BAŞBAKANLIK YÜKSEK DENETLEME KURULU(2001-2004 )

*DEVLET GELİR UZMANI  - GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI(1997-2001)

*GENEL SEKRETER, BAŞBAKANLIK YÜKSEK DENETLEME KURULU (2009)

*DEVLET MUHASEBE STANDARTLARI KURULU ÜYESİ (HALEN DEVAM EDİYOR)

*MALİYE BAKANLIĞI VERGİ KONSEYİ ÜYESİ (HALEN DEVAM EDİYOR)

 

 Proje Ve Çalışmalar

*Kıdemli Operasyon Yöneticisi - Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının   Desteklenmesi Operasyonu (AB Projesi) (50 milyon €)

*Kıdemli Operasyon Yöneticisi V. - KİTUPII (Etkin Rehberlik Ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın   Teşviki Projesi) (AB Projesi) (16 milyon €)

*Kıdemli Operasyon Yöneticisi - Eğitimli Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının   Desteklenmesi Projesi (AB Projesi) (25.4 milyon €)

*Kıdemli Operasyon Yöneticisi - Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının   Desteklenmesi Projesi (AB Projesi) (30 milyon €)

*Operasyon Yöneticisi - Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin İş   Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları Projesi –Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı (KİGEP) – ILO Projesi

 

 Yayımlanmış Eserler ve Çalışmalar

*Sosyal Güvenlik Sözlüğü (İngilizce-Türkçe)

*Editör, Sosyal Güvenlik Sözlüğü (İngilizce-Türkçe)

*Editör, Avrupa Birliği’nde Sosyal Güvenlik

*Editör, Sosyal Güvenlik Kurumu İngilizce Tanıtım Kitapçığı Republic of Turkey - Social Security    Institution / Organizational Profile & An Overview of the Social Security System in Turkey

*Editör, Sosyal Güvenlik Kurumu Tanıtım Kitapçığı (Türkçe)