T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

Genel Müdür
 

Genel Müdür V.

Doç. Dr. Olgun GÜNDÜZ

 

1977 yılında Artvin’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladı. 1999 yılında ODTÜ Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. 2006 yılında Yüksek lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde, 2011 yılında Doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tamamladı.

2001-2006 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.

2006-2010 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında Sosyolog ve Projeler ve Akademik Çalışmalar Koordinatörü olarak görev yaptı.

2010-2011 yılları arasında Dünya Bankası Projesi kapsamında İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi’nde (İSMEP) Sosyal Uzman olarak çalıştı.

2011-2017 yılları arasında Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda Uzman, Eğitim Koordinatörü ve Diaspora Araştırmaları Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

2017-2020 yılları arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı görevini yürüttü.

2020-2021 yılları arasında Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2001-2006 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Sosyoloji bölümünde ve 2014-2016 yılları arasında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji bölümünde lisans ve lisansüstü düzeyde dersler verdi.

Kitap ve dergi editörlüğü görevlerinin yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası projede görev aldı ve kitap bölümü yazarlığı yaptı. Uluslararası ve ulusal kongre, çalıştay ve sempozyumda sunduğu bildirileri ile bilimsel hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Proje ekibinde yer aldığı “Türkiye’de Evlilik Tercihleri Araştırması, 2015”, editörlüğünü yürüttüğü “Özürlüler Yerel Hizmet Rehberi: İSÖM Modeli, 2012”, ”Toplumsal Değişme Sürecinde Aile Kurumunda Yaşanan Farklılıklar ve Süreklilikler” isimli çalışmasıyla bölüm yazarlığı yaptığı “Peygamberimiz ve Aile, 2019”, “Aile İçi İletişimi Etkileyen Bir Faktör Olarak Teknoloji ve Sosyal Medya” isimli çalışmasıyla bölüm yazarlığı yaptığı “İyilik Ekseninde Aile, 2019”, “ Değerlerin Kaynakları ve Bireysel, Toplumsal, Kültürel, Dini, Ahlaki Temelleri” isimli çalışmasıyla bölüm yazarlığı yaptığı “Toplum ve Kültür Bağlamında Karakter ve Değerler Eğitimi, 2021” kitapları katkı verdiği eserlerden bazılarıdır.

Uluslararası ve ulusal çeşitli sempozyumlarda sunduğu “Parçalanmış Ailede Büyüyen Çocuklar: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, “Toplumsal Değişme ve Mahremiyet Algısı”, “Fırsatlar ve Riskler Açısından Dijitalleşme Çağında Çocuklar”, “Çocukların Sağlıklı Gelişimini Etkileyen Faktörler” isimli çalışmaları bunlardan birkaçıdır. 8 Mayıs 2021 Tarihinde Doçent unvanı almıştır. İyi derecede İngilizce bilen Olgun Gündüz evli ve iki çocuk babasıdır.

3 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür V. olarak görev yapmaktadır.


Ayrıntılı CV aşağıda yer almaktadır.
https://independent.academia.edu/olgung%C3%BCnd%C3%BCz/CurriculumVitae