Tarihçe
BALIKESİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ

Korunmaya muhtaç çocuklara yönelik hizmetlerin temelleri 1903 yılında kurulan Darül Hayr-ı Ali’ye kadar dayanmaktadır. Daha sonra kurulan Darül Eytamlar’ın yeterli gelmemesi üzerine 06.03.1917 tarihinden itibaren Himaye-i Etfal Cemiyetleri’nin kurulması ile sistematik bir yapı kazanmıştır. 1935 yılına kadar faaliyetlerini başarıyla sürdüren Himayeyi Etfal Cemiyetleri, bu tarihte adını “Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu” olarak değiştirmiş ve 24.05.1983 yılında kurulan Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ile faaliyetlerini devam ettirmiştir.

Balıkesir İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ise 2828 sayılı “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu” ile 24.07.1984 tarihinde kurulmuş, ilimizde Devlet Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmüştür.

06.04.2011 tarih ve 6223 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 03.06.2011 tarihli “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 633 sayılı KHK” ile teşkilat oluşturulması sonucu, (Mülga) Balıkesir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak hizmetine devam etmiştir. 9 Temmuz 2018 tarihli ve 30473 Sayılı Resmî Gazete yayınlanan 703 sayılı KHK ile Balıkesir Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü olarak adı değiştirilmiştir. 4 Ağustos 2018 tarihinde yayımlanan 15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ismi Balıkesir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak son halini almıştır.

Kurulduğu tarihten (24.07.1984) itibaren 16.12.2002 tarihine kadar Müşerref Yırcalı Çocuk Yuvası’nın idare binasında hizmet vermekte iken, Valilik Makamının 11.07.2002 tarihli Oluru ile Hükümet Binasına taşınması uygun görülmüştür. 16.12.2002 - 14.02.2014 tarihleri arasında hizmetini Hükümet Binasında devam ettirmiş ve 14.02.2014 tarihinde, hizmeti sonlanan Fatma Aliye Kasapoğlu Kız Yurdu binasına taşınmıştır. 17.02.2014 tarihinden itibaren hizmet verdiği bu binada; kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunlukların giderilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sorunlarının önlenmesine ve çözümlenmesine yardımcı olmada, hayat standartlarının iyileşmesi ve yükseltilmesi amacıyla hizmetlerini sürdürmektedir.