Projeler
  • Cinsel İstismar ve İhmal Eğitimi

 

Kurumumuzun temel amaçlarından biri olan önleyici hizmetler kapsamında; Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın sağladığı Teknik Destek Projesi kapsamında Cinsel İstismar ve İhmal Eğitimi gerçekleşmiştir.

 

Eğitim sonucunda kurum personelimizde hedeflenen durumlar;

Çocuklarla ilgili iletişiminin olumlu yönde değişim göstermesini sağlamak,

Vakalarda kamu kurumlarında çalışan personelin kendi aralarındaki iletişimini güçlendirmesini oluşturmak,

Örnek vakalarda edinecekleri gözlem sonucu iletişim ve çözüm odaklı deneyimlerinin artmasını sağlamak,

Cinsel istismar ile ilgili kanun maddeleri ve değişen kanunlar hakkında bilgi sahibi olması.

 

Eğitim sonucunda aile ve çocuk odaklı hedeflenen durumlar;

Risk altında bulunan çocukların ebeveynlerini bilinçlendirmek,

Ebeveynlerin cinsel istismar belirtilerini fark ettiklerinde hangi yolları izleyecekleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak,

Dolaylı olarak okullarda yapılacak bilgilendirme çalışmaları sayesinde çocukların mahremiyet eğitimi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak,

Okullarda çocuklara verilecek seminerler sonucu cinsel istismara sürükleyen olay ve kişiler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

 

Eğitim sonucunda il ve bölgesel kapsamda hedeflenen durumlar;

Çocuklarımızı istismar ve ihmalden olabildiğince uzaklaştırmak,

Cinsel istismar konusunda il olarak suç oranlarında düşüş sağlamak,

Halk arasında cinsel istismar ve ihmalle ilgili bilinci arttırmak ve kanuni düzenlemelerden haberdar olmalarını sağlamak,

Hedeflenen düzeyde eğitim verilerek; ruhsal, fiziksel ve sağlıklı bireyler yetişmesine önemli ölçüde katkı sağlamak.

 

Ülkemizin hedeflerine hizmet etmek adına gerçekleştirilen proje ile mutlu ve huzurlu bireyler yetiştirerek, mutlu bir toplumu oluşturmak nihai temel prensibimizdir.


 

  • Robotik ve Kodlama Atölyesi

 

İl Müdürlüğümüz bünyesindeki proje ekibimizin yerel imkânlar ve Okul Destek Projesi vasıtasıyla kurduğu "Robotik ve Kodlama Eğitimi" atölyesinde öğrenciler, robota nasıl işlev katılacağı, nasıl programlanacağı ve hangi amaçlar için kullanılacağını öğreniyor.

Kuruluşlarımızda kalan çocuklarımız, Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanan çocuklarımız başta olmak üzere çocuklarımıza gruplar halinde “Kodlama,  Arduino, Robotik ve Akıl Oyunları” eğitimleri verilmektedir.

Geleceğimiz olan çocuklarımızı önemseyen bir kurum olarak; kodlama eğitimleriyle beraber çocuklarımıza farkındalık oluşturmak ve bulunla beraber problem çözme ve yeni fikirler üretmeye yönelik becerilerini geliştirmek hedeflemektedir.

 


  • Kadınların Ekonomik Özgürlüğüne Destek Hareketi

“Kadınların Ekonomik Özgürlüğüne Destek Hareketi” başlıklı projemiz Erasmus+ programı Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği kapsamında, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına bağlı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilerek hibelendirilmiştir.

Projenin temel amacı dezavantajlı kadınların ekonomik özgürlüğüne ve kişisel gelişimine destek sağlamaktır. Bu bağlamda projenin sonucunda şu çıktılar öngörülmektedir:

Sosyal çalışma görevlilerinin dezavantajlı kadınlara rehberlik etme alanındaki temel becerilerini geliştirme,

Avrupa Birliği, uluslararasılaşma, yabancı dil becerisi, kendini geliştirme, girişimcilik, sosyal medya gibi konularda beceri kazanma ve yeni fikirler edinme,

Şiddet gören kadınlara daha etkin rehberlik edebilme,

Bölgedeki şiddet gören kadın sayısında azalma,

Yetişkin eğitiminin geliştirilmesine katkı sağlama,

Erasmus+ Projelerinin sağladığı faydalara dezavantajlı kesimlerin ulaşmasına şans verme,

Bakanlığımızın stratejik hedef planlarına ulaşmasına katkı sağlama.