Bilgi Güvenliği Politikası ve Yönetimin Taahhüdü
Kurum Üst Yönetimi, Bakanlığın belirlediği hedef ve politikalarını gerçekleştirmek için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini ISO/IEC 27001:2013’de belirtilen gereksinimleri yerine getirecek şekilde kurarak yürütür.

Kurum Üst Yönetimi, tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uyacağını ve sistemin verimli şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları tahsis edeceğini, etkinliğini, sürekli iyileştireceğini ve bunun tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt eder. Bu taahhüdün sonucu olarak, kurum genelinde bilgi güvenliği farkındalık programları düzenler ve alt yapı yatırımlarını sürdürür. Kurum Üst Yönetimi, bilgi güvenliği kapsamlı çalışmalar için gerek duyulan bütçeyi oluşturur.

Üçüncü Tarafların Yönetimi;

Kurum çalışanı olmayıp bilgi sistemleri kaynaklarına erişim sağlayan her türlü kişi 3. Taraf olarak kabul edilir. 3. Tarafların uyması gereken kurallar ve yönetim şekli BGYS kapsamlı dokümanlarda 3. Taraf olarak ayrıca belirtilmiştir. 3. Taraf tanımına uyan her türlü kişi ya da kurumla yapılacak geçici ya da sürekli çalışma sözleşmelerin imzalanması güncel olarak takip edilir. Sözleşme imzalanmadan önce kararlaştırılmış ve onaylanmış güvenlik anlaşmaları hazırlanıp kurumlarla kurumsal gizlilik sözleşmesi 3. Taraf çalışanlarıyla bireysel gizlilik sözleşmesi yapılır. Gerektiği takdirde üçüncü taraf çalışanlarının politikaya uyması için süre tahsis edilir.