Duyurular
Geri

 

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ UYUŞMAZLIKLARINDA GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE ONİKİNCİ DÖNEMDE (31/12/2017-30/12/2020) GÖREV YAPACAK ARABULUCULARIN İSİM LİSTESİ 

Toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıklarında görevlendirilmek üzere Onikinci Dönemde (31/12/2017-30/12/2020) görev yapacak arabulucuların seçimi Seçici Kurul tarafından yapılmış ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Görev Alanı ve Görev Alanının kapsadığı iller itibariyle seçilen arabulucuların isimleri 31 Aralık 2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır.

 

Resmi Gazete linki : 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171231.htm
&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171231.htm

 


 

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ UYUŞMAZLIKLARINDA GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE SEÇİCİ KURUL TARAFINDAN ARABULUCULAR SEÇİLECEKTİR. 

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 50 inci maddesi gereği çıkarılan Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliğine göre toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıklarında görevlendirilmek üzere Seçici Kurul tarafından Arabulucular seçilecektir.

Ek :

  1. İlan Metni
  2. Başvuru Formu