Daire Başkanları
Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Vekili
Ali ÖZEN

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Hukuki ve Mali Statüler Daire Başkanı Vekili
Halit TAVUKÇU

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
İstihdam Politikaları Daire Başkanı Vekili
İbrahim DEMİRCAN

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Kamu Hizmetlerine Alım Daire Başkanı Vekili
Çetin KOCABAŞ

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Kamu Personel Verileri Daire Başkanı Vekili
...

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Kariyer ve Performans Yönetimi Daire Başkanı Vekili
Mehmet SAYDAM

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Mevzuat Daire Başkanı
Ömer GÜMÜŞ

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Sendika Üyeliği ve İstatistik Daire Başkanı
...

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Sendikalar Daire Başkanı
Kamil YEŞİLYAPRAK

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Sosyal Atamalar Daire Başkanı
...

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Teşkilatlanma ve Kadro Daire Başkanı Vekili
Veysel IŞIK

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanı
...

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Vekili
Ömer GÜMÜŞ

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri