Daire Başkanları
İnsan Kaynakları, Eğitim ve Mali Hizmetler Daire Başkanı
Mustafa SÜSLÜ

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
İstihdam Politikaları Daire Başkanı Vekili
İbrahim DEMİRCAN

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Mevzuat Daire Başkanı
Ömer GÜMÜŞ

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Sendikalar Daire Başkanı
Kamil YEŞİLYAPRAK

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Sendika Üyeliği ve İstatistik Daire Başkanı Vekili
Hüseyin SEYREKOĞLU

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanı
Hüseyin SEYREKOĞLU

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri