Daire Başkanları
Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı
...

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Hukuki ve Mali Statüler Daire Başkanı
...

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
İstihdam Politikaları Daire Başkanı Vekili
İbrahim DEMİRCAN

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Kamu Hizmetlerine Alım Daire Başkanı
...

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Kamu Personel Verileri Daire Başkanı
...

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Kariyer ve Performans Yönetimi Daire Başkanı
...

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Mevzuat Daire Başkanı
Ömer GÜMÜŞ

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Sendika Üyeliği ve İstatistik Daire Başkanı Vekili
Hüseyin SEYREKOĞLU

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Sendikalar Daire Başkanı
Kamil YEŞİLYAPRAK

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Sosyal Atamalar Daire Başkanı
...

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Teşkilatlanma ve Kadro Daire Başkanı
...

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanı
Hüseyin SEYREKOĞLU

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Vekili
Hüseyin SEYREKOĞLU

Özgeçmiş
Görevlerimiz
Şube Müdürlükleri