Özgeçmiş
İbrahim DEMİRCAN
İstihdam Politikaları Daire Başkanı Vekili

Doğum Yeri ve Tarihi : Yozgat- 1967
Medeni Durumu : Evli – 2 Çocuk Babası
Eğitimi : Yüksek Lisans

Eğitim Durumu:
1-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüksek Lisans

Çalışma Hayatı:
1986-1994 Gazetelerde muhabirlik ve yöneticilik, (İKA Haber Ajansı, Ortadoğu Gazetesi, Yeni Nesil, Vakit Gazeteleri ve Anadolu Ajansı Parlamento muhabirliği)
1994-1996 Çevre Bakanlığı Basın Müşavirliği/Memuriyet
1996-1998 Devlet Bakanlığı Basın Müşavirliği, (Görevlendirme)
1999-2000 Çevre Bakanlığı Memuriyet
2000-2016 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Çalışma Genel Müdürlüğü - Uluslararası projelerde Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu (Görevlendirme) - Yetki (Mevzuat, Görüş) Şube Müdürü - Kamu Görevlileri Sendikaları Şube Müdürü
2018-2018 İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Darie Başkan V.
2016-.... İstihdam Politikaları Daire Başkan V.

Katıldığı Kurs ve Eğitimler:

Uluslararası Eğitim Merkezi (ITC) Italya/Torino ve Deleeuw Internatıonal Manage The Chance Kurumundan alınan belgeler:
-“Çalışmaya İlişkin Standartlar ve Temel İlkeler”
-“Raporlamada Uluslararası Çalışma Standartları”
-“Çocuk İşçiliği İlgili 138 ve 182 sayılı Sözleşmeler”
-AB hibeleri için proje teklifi hazırlama (PCM)
-Proje bütçesi ve faaliyet planı
-Proje izleme ve yürütme
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ILO/IPEC Programı kapsamında hazırlanan “Ulusal Politika ve Programın” hazırlanması konusundaki çalışmalara istinaden verilmiş teşekkür belgesi,
- Bakanlığımızca düzenlenen çok sayıda ulusal ve uluslararası kuruluşların toplantı, seminer, konferans, panel ve çalıştayların organizasyonunda aktif görev,
- 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunlarında yapılan değişiklik çalışmalarına aktif katılım,
- Söz konusu Kanunlara ilişkin düzenlenen programlara eğitimci olarak katılım.

Dil Bilgisi:

İngilizce : Orta

Eserleri (Yazı Makale ve Araştırma):
-Tüketim ve Toplum,
-Türkiye Ekonomi Yıllığı,
-Çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik çok sayıda kitap, dergi, film vb materyal hazırlığı,
-Dünyada ve Türkiye’de sendikal örgütlenme konusunda araştırma ve incelemeler.