Şube Müdürlükleri
  Birim : Mali Hizmetler ve İhaleler Şubesi
  Şube Sorumlusu : Barış YILMAZER
  Unvan : Uzman (Şube Koordinatörü)
  Telefon : 0312 296 6252
  E-Mail : byilmazer@ailevecalisma.gov.tr
  Birim : İşçi Ceza Paraları Şubesi
  Şube Sorumlusu : Kazım AKKAYA
  Unvan : Şube Müdürü
  Telefon : 0312 296 6509
  E-Mail : kakkaya@ailevecalisma.gov.tr

 

  Birim : İnsan Kaynakları Şubesi
  Şube Sorumlusu : Seval TUNÇAY
  Unvan : Uzman (Şube Koordinatörü)
  Telefon : 0312 296 6047
  E-Mail : stuncay@ailevecalisma.gov.tr

 

  Birim : Eğitim Şubesi
  Şube Sorumlusu : Cevdet DURMAZ
  Unvan : Araştırmacı (Şube Koordinatörü)
  Telefon : 0312 296 6257
  E-Mail : cdurmaz@ailevecalisma.gov.tr

 

  Birim : Evrak ve Arşiv Şubesi
  Şube Sorumlusu : Filiz TANIR
  Unvan : Şube Müdürü
  Telefon : 0312 296 6295
  E-Mail : filiztanir@ailevecalisma.gov.tr