Genel Müdür
undefined

Nurcan ÖNDER

Çalışma Genel Müdürü

 

1972 yılında Yozgat’ da doğmuştur. Lisans eğitimini, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde 1992 yılında tamamlayan Önder, Lisansüstü eğitimini Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi’nde “Kamu Yönetimi alanında” tezli olarak tamamlamış, doktora öğrenimini, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri ana bilim dalında yürütmektedir.

1993 yılı Şubat ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda iş müfettiş yardımcısı olarak göreve başlamış, 2010 yılında Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına atanana kadar İş Müfettişi olarak İş Teftiş Kurulu Başkanlığında görevine devam etmiş, 2015 yılında da Çalışma Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Ulusal ve uluslararası birçok projede görev alan Önder’in “Türkiye’de Kadın İşgücünün Görünümü, “Sosyal Diyalog Mekanizmalarında Kamunun Rolü”, “İş Uyuşmazlıklarında Yeni Bir Soluk: Arabuluculuk”, “Yeni Anaysa ve Çalışma Hayatı”, “İşyerinde Psikolojik Taciz/Mobbing”, “Geçici İstihdam Büroları Aracılığı İle Geçici İş İlişkisi “, ” Çalışma Hayatında Yaşanan Dönüşüm: Güvenceli Esnek Çalışma” “Çalışma Kavramının Batı ve Türk-İslam Medeniyetleri Açısından Karşılaştırılması” gibi hakemli ve hakemsiz dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk annesi Nurcan Önder İngilizce ve Almanca bilmektedir.