Özgeçmiş
Deniz ERSÖZ
Çalışma Genel Müdür Yardımcısı V.
 
Doğum Yeri ve Tarihi : Balıkesir - 1981
Medeni Durumu : Evli
Eğitimi : Yüksek Lisans

Eğitim Durumu:
Lisans: Uludağ Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi (2003)
Yüksek Lisans: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı (2010)
Doktora: TODAİE Yönetim Bilimleri (devam ediyor)

Çalışma Hayatı:
Yalova Sağlık Müdürlüğü
Bursa Sağlık Müdürlüğü - Memur
Çalışma Genel Müdürlüğü - Çalışma Uzmanı
Çalışma Genel Müdürlüğü - Daire Başkanı
Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Vekili

Katıldığı Kurs ve Eğitimler:
Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama
Merkezi Avrupa Birliği Temel ve Uzmanlık Eğitimi Programı
/ Ankara Üniversitesi
Stratejik Yönetim Eğitim Programı / TÜSSİDE/Gebze
İstihdam Politikaları Eğitim Programı / İŞKUR/Ankara

Dil Bilgisi:
İngilizce  : İyi Derecede