…
08 Haziran 2020, Pazartesi Ankara,Türkiye

Koronavirüs Sürecinde Çocuk Bakım Rehberi


Genel Müdürlüğümüz tarafından Koraonavirüs sürecinde ebeveynler ve kuruluşlarda görev yapan çocuk bakımından sorumlu kişiler için rehber hazırlandı.

Ebeveyn ve çocuk bakımından sorumlu kişilerin salgın sürecinde çocukları desteklemeleri için hazırlanan rehberde çok yönlü bilgiler yer alıyor.

Tüm dünyada her yaştan insan için hem maddi hem de manevi anlamda zorlayıcı etkileri olan salgının yarattığı hayati tehlike ve beraberinde getirdiği korku, kaygı gibi sorunlarla baş etmede kaynak olma özelliği taşıyan rehber ile salgın süreci ve normalleşme döneminin en iyi şekilde yönetilmesi hedefleniyor.

Doğru Kaynaktan Bilgi

Rehberde öncelikle doğru kaynaktan bilgi edinmenin önemine dikkat çekiliyor.  Psikososyal ihtiyaçların tespiti, bu tespitler doğrultusunda hayata geçirilmesi uygun görülen çözüm önerilerinin belirlenmesi ve uygulanacak yöntemler konusundaki yol haritası anlatılıyor.

Fiziksel ve psikolojik sağlığın korunmasına yönelik alınması gereken önlemler ve yapılması gerekenlerin ayrıntılı olarak anlatıldığı rehberde; beslenmeden, fiziksel aktiviteye kadar izlenmesi gereken yol hakkında önemli bilgiler yer alıyor.

Çocuklarda Stres Belirtileri

Farklı yaş grubundaki çocuk ve gençlerin bu süreçte kaygı ya da diğer psikososyal durumlara verebileceği tepkiler uzmanların değerlendirmesi ile ortaya konuyor.

Rehberde iki yaşından küçük çocukların, bakım verenlerinin kaygı düzeyinden doğrudan etkilendiğine dikkat çekilerek, bu yüzden bebeklerin normalden daha fazla ağlayabileceği, kucakta tutulmak ve daha fazla sarılmak isteyebileceği hatırlatılıyor.

Kreş dönemindeki 3 ila 6 yaş arası çocukların davranışlarında daha küçük yaşlara dönme eğilimi görülebileceği; çocukların tuvalet kazaları, yatak ıslatma, ebeveynlerinden veya bakım verenlerden ayrılmaktan korkma gibi davranışlar sergileyebileceği belirtiliyor.

7 ile 10 yaş arasındaki çocukların birbirleri ile olan iletişimden elde ettikleri bilgileri yanlış yorumlayabilecekleri, buna bağlı olarak da üzüntü, öfke ve kaygı gibi davranışlar sergileyebilecekleri kaydediliyor.

Ergen dönemdeki çocukların da ele alındığı rehberde; bu dönemin dinamiklerine dikkat çekilerek, çocuklarda içe kapanma, arkadaşlarıyla iletişim kurmakta isteksizlik ve tartışmaya hazır bir ruh halinin olası olduğu belirtiliyor.

Yetişkinlere Öneriler

Her yaş grubuna has özellik ve bu süreçte çocuklarda yaşlara göre stres karşısında ortaya çıkan belirtiler sıralandıktan sonra, yine her yaş grubundaki çocuğa yaklaşımın kendine has yolları olduğu anlatılıyor. Çocuk bakımından sorumlu personel ve ebeveynlerin bu durumlar karşısında izleyeceği yöntemler hakkında bilgiler veriliyor. Çocukların stresle baş etmesinde yetişkinlerin onları dinlemesi ve duygularını kabul etmesinin önemli olduğu hatırlatılarak etkili iletişimin ve çocukları doğrudan bilgilendirmenin gerekliliği vurgulanıyor.

Denetimli Medya Kullanımı

Yetişkinler gibi çocuklar ve gençlerin de, salgına ilişkin haberlere çok fazla maruz kalmaları halinde kaygı düzeylerinin yükseleceği ve medya kullanımın sınırlamanın süreci yönetmede önleyici bir tedbir olacağı ifade ediliyor.

Çocuklara zaman ayırmanın ne denli önemli olduğunun anlatıldığı rehberde, birlikte yapılacak aktivitelerin çocukların psikosoyal ve fiziksel gelişimleri için sağlayacağı yararlar sıralanıyor.

Bilimsel yayınlar referans alınarak Genel Müdürlükte çalışan meslek elamanları tarafından hazırlanan rehber kitapçığa, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün web sayfasındaki https://www.ailevecalisma.gov.tr/chgm/sayfalar/cocuklar-icin-koronavirus-bilgilendirmesi/  linkinden ulaşılabiliyor.