Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı
Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

  1. Çocuğun gelişiminin desteklenmesi, olası risklerin gerçekleşmesini önlemeye yönelik politikalar üretilmesi ve bu politikaların uygulanmasının sağlanmasına yönelik hizmetlerin yürütülmesi ile görevli Daire Başkanlığıdır.

Bu bağlamda çocukların fiziksel duygusal, cinsel ve ekonomik istismarını önlemek ve her türlü şiddete karşı korunmasını sağlamak amacıyla yapılacak hizmetlerin düzenlenmesi; çocuk koruma hizmetlerinde kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğine yönelik plan ve programların hazırlanması ve uygulanması, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununda belirlenen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yürütülmesine ilişkin sekretarya işlemlerinin yapılması ve hizmetlerin koordinasyonunun sağlanması; çocuklara yönelik koruyucu, önleyici planların hazırlanmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi ve koordine edilmesi; risk altındaki ailelerin ve çocukların genel özelliklerinin belirlenmesi ve risk oluşmadan çocukların aile ortamında desteklenmesine yönelik erken tanı ve uyarı sisteminin kurulması, Daire Başkanlığımızın görevleri arasındadır.

Ayrıca Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet göstermek isteyen özel kreş ve gündüz bakım evi ile özel çocuk kulüplerinin açılması, kapatılması, kapasitelerinin ve hizmet standardının belirlenmesi, ücret ve denetimleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak; bu kuruluşların mevzuatının ve bakım standartlarının geliştirilmesi, kuruluşlardan gelen görüş taleplerinin değerlendirilerek çözümlenmesini sağlamak da Daire Başkanlığımız görevleri arasında yer almaktadır.