Uzmanlık Tezleri


Tür Başlık İndir
Rapor

Korunma Ve Bakım Altında Bulunan Refakatsiz Sığınmacı Çocukların Sunulan Hizmetlere İlişkin Değerlendirmeleri, Beklentileri Ve Sorunları

 

Rapor

Türkiye'de Çocuk Koruma Politikaları Sosyal Ve Ekonomik Destek Hizmetinin Rolü

 

Rapor

Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Çocuk Ödenekleri, Seçili Ülkeler Ve Türkiye'deki Uygulamalar

 

Rapor

Türkiye'de Nüfus Politikası Ve Sosyo-Ekonomik Gerekçesi

 

Rapor

Evli Bireylerde Evlilik Doyumu, Aile İşlevselliği Ve Çatışma Çözüm Stilleri

 

Rapor

 

Asgari Gelir Desteği Ve Türkiye’de Uygulanabilirliği Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz