Yayınlar


Yayın Türü Yayın Adı İndir
Rapor Dijital Oyunlar İçin Çocuk ve Aile Rehberliği Çalıştayı Raporu
Rapor Mahremiyet Eğitimi Çalıştayı Sonuç Raporu
Rapor Türkiye'de Çocuklara Yönelik Koruyucu ve Önleyici Politikaları Değerlendirme Çalıştayı Raporu
Kitapçık Çocuk Bakım Kuruluşlarında Çalışan Personele Yönelik İstismarla Mücadele Rehber Kitapçığı
Faaliyet

 Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Faaliyetleri

E-Bülten

23 Nisan Çocuk Bülteni

E-Bülten Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2019 Bülteni Sayı 1  
E-Bülten Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2019 Bülteni Sayı 2

E-Bülten

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2019 Bülteni Sayı 3
E-Bülten Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2020 Bülteni Sayı 4
E-Bülten Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2020 Bülteni Sayı 5
E-Bülten Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2017 Bülteni