Sosyal Güvenlik Anlaşmaları
Sosyal Güvenlik Anlaşmaları

Sosyal güvenlik anlaşmaları taraf ülkelerin vatandaşları ve çalışanlarının sosyal güvenlik haklarının mütekabiliyet esasları çerçevesinde korunması ve güvence altına alınabilmesi amacıyla akdedilen anlaşmalardır.

Sosyal güvenlik anlaşmaları yürürlüğe girdiğinde;

• Her iki akit taraf mevzuatına tabi olanların sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri bakımından eşit işlem görmelerini sağlar.

• Tarafların mevzuatlarında öngörülen sosyal güvenlik yardımlarına hak kazanılması için, akit taraf devletlerde geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesini mümkün kılar.

• Geçici olarak diğer akit tarafta çalışanların, kendi nam ve hesabına çalışan ve diğer akit taraf ülkesinde bulunanların, diplomatik misyon mensuplarının ve devlet hizmeti görmek üzere diğer akit taraf ülkesinde bulunanların tabi olacağı sosyal güvenlik mevzuatı belirlenir ve böylece mükerrer sigortalılık önlenir.

• Aylık veya gelir almakta iken diğer akit taraf ülkesinde ikamet edenlerin aylık ve/veya gelirleri yeni ikamet yerinde de ödenir.

• Her iki akit taraf sigortalılarının geçici iş göremezlik hallerinde sağlık  yardımlarından yararlanmaları mümkün olur.

• Maluliyet aylığı alan ve diğer tarafta ikamet edenlerin tıbbi kontrolleri, ikamet yerinin sosyal güvenlik kuruluşu tarafından yapılır.

Ülkemizin Taraf Olduğu Sosyal Güvenlik Anlaşmaları

•Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen ülkemizin imzaladığı sosyal güvenlik anlaşmaları şunlardır:

ÜLKELER İmza Tarihi Yürürlük Tarihi
1   ALMANYA 30.04.1964 01.11.1965
2   ARNAVUTLUK 14.07.1998 01.02.2005
3   AVUSTURYA 12.10.1966 01.10.1969
4   AZERBAYCAN 17.07.1998 09.08.2001
5   BELÇİKA 04.07.1966 01.05.1968
6   BOSNA- HERSEK 27.05.2003 01.09.2004
7   ÇEK CUMHURİYETİ 02.10.2003 01.01.2005
8   DANİMARKA   13.12.1999 01.12.2003
9   FRANSA 20.01.1972 01.08.1973
10   KORE CUM. 01.08.2012 01.06.2015
11   GÜRCİSTAN 11.12.1998 20.11.2003
12   HIRVATİSTAN 12.06.2006 01.06.2012
13   HOLLANDA 05.04.1966 01.02.1968
14   İNGİLTERE 09.09.1959 01.06.1961
15   İRAN    
16   İSVEÇ 30.06.1978 01.05.1981
17   İSVİÇRE 01.05.1969 01.01.1972
18   İTALYA 08.05.2012 01.08.2015
19   KANADA 19.06.1998 01.01.2005
20   KANADA(KEBEK) 21.11.2000 01.01.2005
21   KARADAĞ 15.03.2012 01.12.2015
22   KIRGIZİSTAN    
23   KKTC 09.03.1987 01.12.1988
24   LİBYA 13.09.1984 01.09.1985
25   LÜKSEMBURG 20.11.2003 01.06.2006
26   MACARİSTAN undefined    
27   MAKEDONYA 06.07.1998 01.07.2000
28   MOĞOLİSTAN undefined    
29   MOLDOVA undefined    
30   NORVEÇ 20.07.1978 01.06.1981
31   POLONYA undefined    
32   ROMANYA 06.07.1999 01.03.2003
33   SIRBİSTAN 26.10.2009 01.12.2013
34   SLOVAKYA 25.01.2007 01.07.2013
35   TUNUS undefined