Eğitim Daire Başkanlığı
  • Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması,
  • Yurt içinde Genel Müdürlüğümüzün görev alanına giren konularda seminer, konferans ve benzeri organizasyonlar düzenlemek, bu konuda üniversitelerle işbirliği yapmak,
  • Eğitim materyallerin temini ve/veya hazırlanması,
  • Gerektiğinde Bakanlık dışından eğitimcilerin sağlanması,
  • Eğitime ilişkin anketlerin düzenlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi,
  • Katılımcıların sertifikalarını hazırlamak,
  • Uluslararası kuruluşların eğitim programlarının takibi, personelin bu imkanlardan yararlanmasına yönelik çalışmalarda bulunulması,
  • Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevlerin yürütülmesi