İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
 • Genel Müdürlük bütçesinin hazırlanması, bütçe görüşmeleri için bütçe notunun hazırlanması,
 • Merkezde ve yurt dışında görevli personelimize ait her türlü personel hareketlerine ilişkin hazırlık çalışmalarının yapılması,
 • Genel Müdürlüğümüzün her türlü büro mal ve malzeme alımları ile bunların ayniyat işlemlerinin yapılması,
 • Büro mal ve malzemelerinin bakım onarımlarının yapılması,
 • Dış ve iç genelgelerin içeriğine göre duyurulması,
 • Gelen evrakların birimlere dağıtılması,
 • Gizli–gizlilik dereceli özel muhafaza gerektiren evraklara ilişkin işlemlerin yapılması,
 • Personel dosyalarının muhafaza edilmesi ve gayri faal arşivin korunması,
 • Bakanlık Arşiv Yönetmeliğine göre evrakların muhafaza edilmesi ve arşivin korunması,
 • Yurt dışı birimlerimizin mal ve malzeme alımlarının karşılanması amacıyla, birimlerimizin talepleri göz önünde bulundurularak avans (idari ödenek) gönderilmesi, yapılan harcamaların incelenerek mahsuba bağlanmasıyla hesabın kapatılması,
 • Yurt dışı birimlerimizin demirbaş kayıtlarının tutulması ve takip edilmesi,
 • ILO’ya yıllık aidatın ödenmesine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Yurt dışı birimlerimizin idari ödenek hesap numaralarının ve mutemetlerinin tespiti ile ilgili işlemlerin yapılması ve Merkez Bankası’na bildirilmesi,
 • Yurt dışı personelin (kadrolu ve sözleşmeli) maaş, sürekli ve geçici görev yollukları ile tedavi giderlerine ait işlemlerin yürütülmesi,
 • Yurt dışı sözleşmeli personelin sigortalılık işlemlerinin yapılması ve takip edilmesi,
 • Merkezden yapılan geçici görevlendirmelerin yolluk işlemlerinin yapılması,
 • Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen uluslararası toplantılara ilişkin temsil ve ağırlama giderlerinin karşılanması işlemlerinin yapılması,
 • Merkez ve yurt dışı personelinin rapor ve izin işlemlerinin yerine getirilmesi,
 • Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevlerin yürütülmesi