Protokol Daire Başkanlığı
  • Protokol görevlerinin protokol ilkeleri çerçevesinde yerine getirilmesi,
  • Bakanlığımızın merkez, taşra ve bağlı kuruluşlarında görev yapan personelin yurt dışına yapacakları temaslarla ilgili makam onayının alınması, geçici görevlendirmeyle ilgili diğer işlemlerin yürütülmesi ve ilgili Makamlara bilgi verilmesi,
  • Bakanlığımız üst yönetiminin yurt dışına yapacakları temaslarla ilgili geçici görevlendirme işlemlerinde planlama, rezervasyon, seyahat programı gibi faaliyetlerin yürütülmesi,
  • Bakanın davetlisi olarak ülkemize çalışma ziyaretinde bulunacak heyetler için güvenlik önlemleri, ulaşım hizmetleri, konaklama, yemek, sosyal aktivite gibi hizmetlerin sağlanmasını teminen ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunulması; heyetin düzeyine uygun olarak ziyaret programının hazırlanması,
  • Genel Müdürlüğün davetlisi olarak ülkemize çalışma ziyaretinde bulunacak heyetler için ulaşım hizmetleri, konaklama, yemek, sosyal aktivite gibi hizmetlerin sağlanmasını teminen ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunulması; heyetin düzeyine uygun olarak ziyaret programının hazırlanması,
  • Muhatapları tarafından Bakana gönderilen davetlerin/mektupların tercüme edilmesi ve Makama sunulması; Bakanın muhataplarına göndereceği davetlerin/mektupların hazırlanması, gönderilmesinin sağlanması,
  • Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevlerin yürütülmesi.