Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı
 • Ülkemizin taraf olduğu ve Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Avrupa Konseyi (AK), İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) gibi kuruluşların Bakanlığımızın görev alanına giren konularına ilişkin çalışmaların yürütülmesi, raporların hazırlanması ve ilgili kuruluşlara sunulması,
 • Uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan dönemsel raporlara katkı sağlanması ve soru formlarının görev alanımıza giren bölümlerinin cevaplandırılması,
 • Uluslararası kuruluşlara sunulan raporların sözlü savunmasının yapılması,
 • Ulusal ve uluslararası sendikalar ile sivil toplum kuruluşlarının ülkemizin çalışma ve sosyal güvenlik alanındaki uygulamalarıyla ilgili olarak uluslararası kuruluşlara yaptığı şikayetlerin yanıtlanması,
 • Bakanlığımızın faaliyet alanına giren uluslararası sözleşmelerin onaylanabilirliklerinin incelenmesi ve görüş hazırlanması,
 • Uluslararası kuruluşlarca hazırlanan yeni belgelerle ilgili olarak görüş hazırlanması,
 • Uluslararası kuruluşlarla birlikte seminer, konferans ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesi veya düzenlenen bu tür toplantılara katılımın sağlanması,
 • Bakanlığımızın görev alanına giren ve uluslararası kuruluşlarla ilgili olan konularda katkı sağlanması,
 • Uluslararası kuruluşların Bakanlığımızın görev alanına giren konulardaki komite çalışmalarına katılım ve bu komitelerde ülkemiz görüşlerinin yansıtılması,
 • G 20 ile ilişkilerde Bakanlığımızın görev alanına giren konularda çalışmaların yürütülmesi,
 • Bakanlığımızın görev alanına giren konularda uluslararası kuruluşlarla ilişkilerden doğan faaliyetlerin yürütülmesi, yeni işbirliği ve çalışma alanlarının oluşturulması,
 • Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın göçmenler hukukundan kaynaklanan haklarının tespiti; raporların hazırlanması, uluslararası platformlarda bu yönde aktif bir politikanın izlenmesi,
 • Bakanlığımızı ilgilendiren mevzuat ve/veya kanun tasarıları hakkında uluslararası sözleşmeler çerçevesinde görüş hazırlanması,
 • Makam tarafından gerçekleştirilen dış görevler ile yabancı heyetlerin ziyaretlerine yönelik olarak bilgi dosyalarının hazırlanması,
 • Yukarıda sayılan uluslararası kuruluşlarla ilgili hazırlanacak her türlü toplantı raporu, bilgi notu gibi çıktıların veri bankasına işlenmek üzere Yurt Dışı Teşkilatı ve Koordinasyon Daire Başkanlığına iletilmesi,
 • Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevlerin yürütülmesi.