Yurt Dışı Vatandaş Hizmetleri Daire Başkanlığı
• Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerinin korunması,

• Yurt dışı istihdamının takibi, ihtiyaçların tespiti, bu hususta belirlenecek ülke politikasına katkı sağlanması,

• Evvelce yurt dışında çalışmış ve ülkemize dönmüş vatandaşlarımızın kanuni emeklilik sigortaları ve özel emeklilik sigortalarından taleplerinin takibi, haklarının temini,

• Vatandaşlarımızdan elektronik posta yoluyla gelen taleplerin cevaplandırılması,

• Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin takibi, verilerin derlenmesi, bu kapsamda işgücü istihdamının yönlendirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sürdürülmesi, Türk firmalarının ve vatandaşlarımızın bu konudaki taleplerinin değerlendirilmesi,

• Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde gelen taleplerin incelenmesi ve gerekli çalışmaların yapılması

• Vatandaşlarımızın çalıştıkları ülkelerin yabancılar kanunu, çalışma mevzuatı ve sosyal güvenlik kanunlarının takibi, değişikliklerin tespiti, bu konularda rapor yazılması, bilgi notu çıkarılması, makama arz edilmesi, diğer kurum ve kuruluşlara iletilmesi,

• Vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerin ulusal mahkemeleri ile uluslararası mahkeme kararlarının takibi ile bu kararların vatandaşlarımızın haklarının korunmasında ve geliştirilmesinde kullanılmasını sağlamak amacıyla bilgi notuna dönüştürülmesi ve yurt dışı teşkilatına iletilmek üzere YTK Daire Başkanlığı’na iletilmesi,

• Yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili Bakanlığımız görev alanına giren konularda veri derlenmesi ve ilgili diğer daireler ile işbirliği içerisinde hizmete sunulması,

• Yurt dışında çalışanların yurda dönüşlerinde ilgili ülkedeki ücret ve benzeri konulardaki taleplerinin takibi, kazanılmış olan haklarının temini,

• Vatandaşlarımızın çalıştıkları ülkeler öncelikli olmak üzere çeşitli ülkeler hakkında her türlü konuda bilgi temini, ülke raporlarının hazırlanması,

• Resmi ziyaret ile muhatap ülkeye giden veya o ülkeden gelen Bakan, Bakan Yardımcısı, Parlamento Heyetleri ve Müsteşar ziyaretlerinde ilgili ülke ve görüşme konuları hakkında dosya hazırlanması,

• Yurt dışında çalışan veya ülkesine dönen vatandaşlarımızın çalışma hayatı ve sosyal güvenlikleri ile ilgili hakları konusunda başvurularının (şahsen veya telefonla) Yurt-Danış bürosunda kabul edilerek gerekli bilgilendirme, yönlendirme ve dilekçe yazımı gibi hizmetlerin verilmesi,

• Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevlerin yürütülmesi.