T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

Ayrımcılıkla Mücadele
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın temel sorunları arasında yer alan istihdam piyasasındaki ayrımcılık Bakanlığımızın üzerinde hassasiyetle durduğu konulardan biridir.  İstihdam piyasasına yasal yollardan dahil olmuş bir göçmene ayrımcı muamele yapılmaması genel kabul görmüş bir ilke olmasına rağmen, göçmenlerin en fazla ayrımcılığa maruz kaldıkları alan çalışma hayatıdır. Uluslararası düzenlemeler ve ulusal mevzuatlara rağmen; çalışma hayatında doğrudan ve dolaylı olarak ayrımcılık uygulamaları çok yaygındır. Bu bölümde çalışma hayatında ayrımcılığa karşı koruma sağlayan ulusal ve uluslararası mevzuat ile yurt dışında ayrımcılığa uğrayan vatandaşlarımız için başvuru merkezleri yer almaktadır.

Ulusal ve Uluslararası Mevzuat

Ayrımcılığa Uğrayan Vatandaşlarımız için Başvuru Merkezleri