…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
01 Temmuz 2019, Pazartesi

ILO 100 Yaşında


ILO 108. Uluslararası Çalışma Konferansı 10-21 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Cenevre’de Gerçekleştirildi

1919 yılında kurulan ve Birleşmiş Milletler’in ilk ihtisas kuruluşu olan Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı (Yüzüncü Yıl Konferansı) 10-21 Haziran 2019 tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirildi.

Teması “işlerin geleceği” olarak belirlenen; sivil toplum örgütleri ile ILO üyesi 178 ülkeden hükümet, işçi ve işverenleri temsil eden yaklaşık 6.300 delegenin katıldığı ILO Yüzüncü Yıl Konferansı son yıllarda Cenevre’de gerçekleştirilen en yüksek düzeyli ve en büyük uluslararası etkinlik oldu.

Genel Kurul Hitapları

Genel Kurul çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat OKTAY 10 Haziran 2019 tarihinde Konferans’ın yüksek düzeyli bölümüne, 13 Haziran 2019 tarihinde ise hükümeti temsilen Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt SELÇUK, işveren kesimini temsilen TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özgür Burak AKKOL ve çalışan kesimini temsilen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Sayın Ergün ATALAY Genel Kurul’a hitap etti.

Sayın Bakanımız Genel Kurula hitabında işlerin geleceği, ülkemizin istihdam, cinsiyet eşitliği, sosyal koruma, sosyal diyalog alanlarında son yıllarda gerçekleştirdiği reformlar, FETÖ, mülteciler ve Filistin konularına değindi.    

 

 ILO 100. Yıl Bildirgesi, Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi ve Tavsiye Kararı

Konferans kapsamında 100. Yıl Bildirgesi Hazırlık Komitesi tarafından hazırlanıp Genel Kurul’a sunulan ILO 100. Yıl Bildirgesi ile Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacizin Sonlandırılmasına ilişkin Standart Belirleme Komitesi görüşmeleri sonucunda ortaya çıkan Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi ve Tavsiye Kararı ILO Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda kabul edildi.

ILO Yüzüncü Yıl Bildirgesi

Çalışma Hayatının Geleceğine ilişkin ILO Yüzüncü Yıl Bildirgesi’nde ILO Anayasası’na, 1944 tarihli Filadelfiya Deklarasyonu’na ve diğer ILO bildirgelerine atıfta bulunulmakta, sosyal adalet, demokrasi, evrensel ve kalıcı barışın gerçekleştirilmesinde üçlü yapının ve sosyal diyaloğun değeri teyit edilmekte, süregelen eşitsizliklerin yanı sıra teknolojik yeniliklerin, nüfus artışlarının, iklim değişikliğinin ve küreselleşmenin çalışma dünyasında başlattığı dönüşümü göz önünde bulundurarak çalışma hayatının geleceği için insan odaklı yaklaşımın önemine vurgu yapılmakta, değişen çalışma dünyasının fırsatlarından tüm insanların yararlanabilmesi için herkese yaşam boyu öğrenimin ve kaliteli eğitimin etkin şekilde sağlanmasına, kapsamlı ve sürdürülebilir bir sosyal korunmaya evrensel erişimin oluşturulmasına, fırsat ve muamele açısından cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesine, kapsamlı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı geliştirerek tüm işçilere yeterli korumanın sağlanmasına dikkat çekilmekte, iş sağlığı ve güvenliğinin insana yakışır iş için temel bir nitelik taşıdığına vurgu yapılmaktadır.

İşyerinde Şiddet ve Tacizle Mücadeleye Yönelik Yeni Sözleşme ve Tavsiye Kararı

Uluslararası alanda şiddet ve tacizle mücadeleye yönelik doğrudan düzenlenen ilk belgeler olma özelliğini taşıyan bu standartlar, çalışma hayatında şiddet ve tacizi bir insan hakları ihlali olarak tanımlamakta ve bunun eşit fırsatlara bir tehdit oluşturduğunu ve insana yakışır iş ideali açısından kabul edilemez olduğunu teyit etmektedir.

Her iki standart da (Sözleşme ve Tavsiye Kararı) iş yerlerinde şiddet ve tacizi önlemek için karşılıklı saygı ve insan onurunun öneminin farkında olmayı odağına koymaktadır.

Ülkemiz oylamada her iki standardın kabulü yönünde oy kullanmıştır. 

İkili Görüşmeler

Konferans marjında Sayın Bakanımız Fas Çalışma ve Mesleki Entegrasyon Bakanı Mohamed YATIM, Filistin Çalışma Bakanı Nasri ABUJAISH, Katar İdari Kalkınma, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Mohammed Al Othman FAKHROO, Malta Avrupa İşleri ve Eşitlik Bakanı Helena DALLI, Nepal Çalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gokarna BISTA ve Singapur İşgücü Bakanı Josephine TEO ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.