25 Aralık 2019, Çarşamba

Doğum Yardımı Uygulaması


27.03.2015 tarihli ve 6637 sayılı Kanun ile 633 sayılı mülga Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ek 4. madde eklenerek Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine “Doğum Yardımı” yapılması hususunda düzenleme yapılmıştır. Söz konusu maddenin uygulamasına ilişkin Doğum Yardımı Yönetmeliği 23.05.2015 tarih ve 29364 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 15.05.2015 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Doğum yardımına ilişkin yapılan düzenlemeye göre “Doğum yardımı, 15/05/2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilmektedir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için doğum yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15/05/2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.

Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır.

Bu kapsamda söz konusu kanunun yürürlüğe girdiği 15.05.2015 tarihinden itibaren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz  “Doğum Yardımı”na ilişkin müracaatları 15/05/2015 tarihi itibariyle almaya başlamıştır.