09 Aralık 2019, Pazartesi

Sürekli İşçi Alım Klavuzu


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı il müdürlükleri ve sosyal hizmet kuruluşlarında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere belirsiz süreli sürekli işçi alınacaktır.

Bakanlığımız işçi ihtiyacının; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilenler arasından karşılanacaktır.

İşçi kadrolarına Türkiye İş Kurumu tarafından alınan başvurulardan 4 katı aday belirleme, kura çekimine ilişkin iş ve işlemler ile KPSS sıralaması Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünce yapılarak listeler İl Müdürlüklerine gönderilecektir.

Belgelerin alınması, incelenmesi, sözlü sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi ve itirazların değerlendirilmesi ile atanacakların Bakanlığa bildirilmesi iş ve işlemleri İl Müdürlüklerince gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda işçi personel alım süreci Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince aşağıda bulunan kılavuzda belirtilen şekilde yürütülecektir.


Duyuru'nun Dokümanları