…
…
22 Mayıs 2020, Cuma Ankara, TÜRKİYE

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ Koordinatörlüğünde İşitme Engellilere Yönelik STK-Akademisyen Buluşması Gerçekleşti


Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ koordinatörlüğünde işitme engelliler alanında faaliyet gösteren federasyon, konfederasyon ve bağlı derneklerin, akademisyenlerin ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla WEB üzerinden toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda; İşitme engelli bireylerin yaşadığı sorunlar, çözüm önerileri ve mevcut hizmetler değerlendirildi.

Genel Müdür Orhan KOÇ açılış konuşmasınnda söz almak isteyen katılımcılara sırayla söz vereceğini belirtti ve işaret dili konusunda yapılan çalışmalar, pandemi döneminde işitme engellilerin alınacak tedbirler ve uyarılar konusunda yapılan bilgilendirmelere erişilebilir formatta ulaşmalarının sağlanması amacı ile yapılan çalışmalar, kurumsal bakım altında olan engelli ve yaşlılar için bu dönemde alınan tedbirler konusunda bilgilendirmelerde bulundu.  

Söz alan katılımcılar Covid-19 sürecinde böyle bir toplantının yapılarak alanın temsilcilerinin bilgilendirilmiş olunmasından oldukça memnun olduklarını dile getirerek teşekkür ettiler. Tomurcuk Dernek Başkanı Faruk BİLGİLİ;  engelli veri tabanında eksiklikler olduğu belirtilerek, engel gruplarına göre engelli veri tabanının güncellenmesi ve bu verilerden yararlanılarak uzun vadeli projeler yapılması gerektiğini ifade etti.

Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği temsilcisi Savaş SEYHAN; engelliğe ilişkin işitme taramalarının yapılmasından sonra, tanı konulan çocukların evlerine gönderildiğini ve takip yapılmadığını ancak sonraki süreçlerin tabinin çok önemli olduğunu belirttikten sonra, işitme kaybı olanlarda,  özellikle de total işitme kaybı olan çocuklarda akademik başarının çok düşük olduğunu ve sınavlarda ek kontenjan verilmesi gerektiğini vurguladı.

MEB Daire Başkanı Seyfettin TORAMAN, işitme engelliler okullarında görev alan öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler uyguladıklarını ve tüm öğretmenlerin katılımının zorunlu olduğu lisans üstü eğitim programı için protokol yapma çalışmaları olduğunu  kaydetti.

Sağırlar Milli Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Anadolu Sağır Sporcular Dernek temsilcisi Bülent TEKİN; Türk işaret dili tercümanlarının sayısının yetersiz olduğunu belirterek sayının arttırılmasının önemine değindi.

Van İşitme Engelliler Eğitim Gençlik Kültür Ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Aydın TÜRK; işitme engelliler EKPSS’ de başarısız olduklarını belirterek konunun çözümlenmesi noktasında işaret dili ile sınav yapılmasının önemini vurguladı.

Sağırlar Milli Federasyonu Başkan Yardımcısı, Anadolu Sağır Sporcular Dernek Temsilcisi Nurben KENDİRLİ; sağır grameri ve Türkçe gramerin birbirinden farklı olduğunu ve bu nedenle iletişim sorunları yaşandığını belirterek sağır grameri ve Türkçe gramer arasındaki farkı anlatan kitapçık basılmasının yararlı olacağını ifade etti.

AÇSH Uzamanı Sinan GERGİN; EKPSS konusuna açıklama getirmek istediğini belirterek, EKPSS ile getirilen en önemli uygulamanın engellilerin mezuniyet durumuna göre kademeli olarak işe girmelerine olanak tanıması olduğunu ve normal koşullarda kurumların ihtiyaçlarına göre kadro talebinde bulunduklarını ancak EKPSS de önce talepler alınıp sonra kadroların  ihdas edildiğini  söyledi.

Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hasan DİKYUVA; MEB’de yapılan çalışmalarda mutlaka sağırlardan destek alınması gerektiğini ve eğitim, sağlık vb. birçok konuya yönelik ayrı ayrı çalıştaylar yapılmasının önemini gündeme getirdi.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar YAPRAK, iletişim ve aile sorunları, derneklere üyelik ücretlerini ödemede sorunlar yaşandığını belirterek engellilere ve ailelerine ulaşmada problemler olduğunu ifade etti. 

İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Onur CANTİMUR, Corona Virüs kamu spotlarında işaret dili tercümanı olmadığını, aslında yayın mevzuatının uygulanması gerektiğini ancak bu mevzuata göre de sesli betimleme yapıldığı zaman işaret diline çeviri yapma zorunluluğun bulunmadığını belirterek, yayınlarda her ikisinin de olması gerektiğinin altını çizdi ve sağır yaşlılar için covid sürecinde ihtiyaçların karşılanması noktasında  başvuracakları yollar konusunda işaret dili ile yeterli bilgi verilip verilmediğini sorarak bilgilendirmenin önemine dikkat çekti.

Bursa İşitme Engelliler Derneği temsilcisi Şener BAŞ, -Süleyman GÖK’ün kurup geliştirdiği sağırlar okulu gibi bir sistem geliştirilmesi gerektiğini, sağır öğrencilerin işaretten yoksun sözel eğitimi anlayamadıklarını mutlaka erişimin sağlanması gerektiğini ifade etti. Sağlık, eğitim, sosyal yardım hukuki süreç vb. birçok alanda sorunlar yaşandığını, tek bir toplantıda bütün sorunların konuşulmasından ziyada çalışma grupları oluşturularak farklı konu başlıklarının farklı zamanlarda tartışılmasının önemli olduğunu belirterek işitme engelli bireylerin sorunlarının çözümlenmesi konusunda süreçlerin hızlandırılması gerektiği konusunu vurguladı.

Marmara İşitme Engelliler Dernek Başkanı Şebnem ŞEN; Covid sürecinde yaşlıların çok fazla zorluk yaşadığından bahisle hastanelere sözleşmeli tercüman atanmasının ya da sağır ve işitme engellilere yönelik sivil toplum kuruluşlarının tercüman desteği konusunda aktif rol almasının işitme engellilerin sorunlarının çözümü noktasında kolaylaştırıcı olabileceğini belirtti.

Sağırlar Konfederasyonu Başkanı Orkun UTSUKARCI, işbirliği içinde çalışmaların sürdürülerek her alanda eşitliğin sağlanması noktasında planlamalar yapılmasının önemine değindi.

Toplantı sürecinde Uzm. Dr. Orhan KOÇ soruları cevaplayarak, sorunlara yönelik çözüm önerileri ve mevcut uygulamaların etkin kullanımının (örneğin, işitme engelli bireylerin covid sürecinde, ihtiyaçlarını karşılamak için 112’yi arayarak destek alabilecekleri)  önemine dikkat çekerek istihdam, eğitim, sınavlar, erişilebilirlik gibi konularda ilgili Bakanlıklar ve kurumlar ile çalışmalar yapılacağını, Bakanlığımız hizmetlerine ilişkin değişen ihtiyaçlar ve eksiklikler noktasında değerlendirme çerçevesinde yeni düzenlemelere ve hizmeti iyileştirmeye yönelik çalışmaların yapıldığını vurguladı.