Tarihçe
4 Haziran 1994 yılında Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu  Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Hakkari Valilik binası zemin katında Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak hizmete başlamıştır.
03/06/2011 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılan ve 08/06/2011 tarih ve 27958 sayılı  Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı"  olarak değiştirilmiştir.Kurumumuz Dağgöl Mahallesi Pagan Caddesi No:10 adresinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak hizmetlerine devam etmektedir.