Kevser SOYDAN SANDIKÇI

GÖREV DAĞILIMI:

İl Müdür Yardımcısı Sebahattin BÜYÜKTELLİ koordinesinde;

1-Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş ve işlemleri,

  -Aile ve Toplum hizmetleri ile ilgili tüm yazışma iş ve işlemlerini yürütmek

2- Personel ve Eğitim Hizmetleri Birimi ile ilgili tüm iş ve işlemler

  - (Personelin eğitim, özlük, denetim, teftiş ve diğer tüm iş ve işlemleri ile yazışmaları; standart dosyalama planının uygulanması; arşiv hizmetleriyle ilgili iş ve işlemler; personelin görevine göre kurum içi yerleşme düzenini sağlamak, kurumun personel ihtiyacını belirleyerek Bakanlığa sunulmak üzere İl Müdürüne iletmek.)

3- Basın Yayın Koordinasyon ve Halkla İlişkiler Birimi iş ve işlemleri

4- Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek

5- Eğitim ve Danışmanlık Birimi ile ilgili tüm iş ve işlemler

6- Proje, AB, DOĞAKA ile ilgili tüm iş ve işlemler

7- Sorumlu olduğu birimlerin Gerçekleştirme Yetkilisi görevini yürütmek

8- Psiko-Sosyal Hizmet ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek

9- Sorumluluğundaki birimlerin YBS işlemlerini yürütmek

10- Kuruluşları diğer müdür yardımcıları ile koordineli her ay düzenli   olarak denetlemek ve raporlarını İl Müdürüne sunmak

11- İl Müdürünün vereceği diğer görevleri yürütmek