Genel Müdür

Av. Oğuzhan TEKİN 
Genel Müdür 

 

Genel Müdürümüz Sayın Oğuzhan TEKİN, 1979 yılında Konya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya'da tamamladı. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi' nden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı. “5510 sayılı Kanun ve Sosyal Güvenlik Reformu Kapsamında İsteğe Bağlı Sigortalılık” konulu tezi hazırladı.

2000 yılında Konya Barosunda Avukatlık Stajını yaptı. 2001 yılında Konya Sigorta İl Müdürlüğü' nde Dava Takip Memuru olarak çalışmaya başladı. 2006 yılında aynı Kurumda Avukat kadrosuna atandı. Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde Koordinatör Avukat olarak iki yıl süreyle görev yaptı. 2012 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hukuk Müşaviri kadrosuna, 2013 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri kadrosuna atandı. 2016 yılında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Vekili olarak görev yaptıktan sonra, 2016 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri olarak atandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uygulamaya geçmesi ve bakanlıkların birleşmesi sonucunda, 23 Temmuz 2018 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri olarak görevlendirildi. Bakanlığın hukuk biriminin, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak teşkilatlanmasıyla birlikte 10 Ocak 2019 tarihinde Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünde vekaleten görevlendirildi. 9 Haziran 2020 tarihinde de Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü olarak atandı. Halen bu görevi yürütmektedir. 

Sosyal Güvenlik Kurumunda, Hukuk Otomasyon Sistemleri ve Stratejik Planlama üzerine önemli çalışmalarda bulundu. SGK Hukuk Uygulamaları Yazılım Projesini (HUYAP) gerçekleştirdi. 2013 yılında “Sosyal Güvenlik Alanındaki Hukuki İhtilafların Azaltılması ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Çalıştayı”nı organize etti ve Çalıştayda moderatör olarak görev alarak ayrıca bir tebliğ sundu. Hizmet akdi ile çalışanların zorunlu sigortalılıklarının tespiti davalarında SGK' nın fer'i müdahil olarak davaya katılması sistemini ilk kez teori olarak ortaya koydu ve nihayet bu sistemin kanunlaştırılarak uygulamaya geçmesini sağladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında “Bürokrasinin Azaltılması Projesi” ile “Yeni Anayasa Perspektifinde Sendikal Haklar Projesi”nde çalışmalarda bulundu. TBMM nezdinde kurulan “Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarının Araştırılması Komisyonu”nda Teknik Uzman olarak görev ifa etti. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında uygulamaya yön veren çok sayıda ikincil mevzuat ve kanun çalışmalarını yürüttü.

Cumhuriyet Tarihimizin en büyük personel hareketi olan alt işveren işçilerinin kamuda istihdamına ilişkin 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çalışmalarında görev aldı.

Çeşitli dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunan Oğuzhan TEKİN, İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.