…
23 Eylül 2018, Pazar

2018 Yılı İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen "Taşınır Mal İşlemleri" Sürecinin İzleme Faaliyeti Tamamlandı.


2018 Yılı İç Denetim Programının İzleme Faaliyeti kapsamında yer alan "Taşınır Mal İşlemleri" sürecinin izleme faaliyeti, 21.09.2018 tarihinde raporlanarak uygulamaya konulmuş ve izleme faaliyeti sonlandırılmıştır