…
03 Aralık 2018, Pazartesi

Yıllık İç Denetim Programında Yer Alan "Döner Sermaye İşlemleri" Sürecinin Sistem Denetimi Tamamlandı.


Yıllık İç Denetim Programı Kapsamında yürütülen "Döner Sermaye İşlemleri"  sürecinin sistem denetimi tamamlanarak 30.11.2018 tarihinde raporlanmıştır. 

Denetim sonucunda raporda yer alan, 16 bulgu ve bulgulara ilişkin 38 öneri üzerinde, Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü ile mutabık kalınarak düzenlenen rapor işleme konulmuştur.