İCP Banka Hesap Numarası
4857 sayılı İş Kanunu'nun 38. maddesi gereğince disiplin suçları nedeniyle işçi ücretlerinden kesilen ÜCRET KESME CEZASI Banka hesap bilgileri.

Banka Hesap Bilgileri

Maliye Bakanlığı AÇSHB Merkez Saymanlık Müdürlüğü İşçi Ücretlerinden Kesilen Ceza Paraları Hesabı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Emek Şubesi - ANKARA
Hesap No: 38775369-5078
IBAN No : TR 7800 0100 0765 3877 5369 5078
Vergi No : 8150319443 / Merkez Saymanlık Maltepe Vergi Dairesi