Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı Birim Sorumluları
undefined   Birim : Personel Özlük İşleri Şubesi
  Şube Sorumlusu     : Cemalettin BELDEK
  Unvan : Şube Müdürü
  Telefon : 0312 296 67 12
  E-Mail : cbeldek@ailevecalisma.gov.tr 
undefined   Birim : İhale, Satın alma ve İdari İşler Şubesi
  Şube Sorumlusu : Cemil AGAH
  Unvan : Şube Müdürü
  Telefon : 0312 296 77 83
  E-Mail : cagah@ailevecalisma.gov.tr 
Barış YAZICI   Birim : İhale, Satın alma ve İdari İşler Şubesi
  Şube Sorumlusu : Barış YAZICI
  Unvan : Şube Müdürü
  E-Mail : baris.yazici@ailevecalisma.gov.tr 
undefined   Birim : Bütçe Şubesi
  Şube Sorumlusu : Ayşe KURT
  Unvan : Uzman
  Telefon : 0312 296 66 49
  E-Mail : akurt@ailevecalisma.gov.tr 
undefined   Birim : Evrak Şubesi
  Şube Sorumlusu : Sevgi KARABAY
  Unvan : Uzman
  Telefon : 0312 296 66 92
  E-Mail : skarabay@ailevecalisma.gov.tr 
undefined   Birim : Harcırah Şubesi
  Şube Sorumlusu : Mustafa GÖRELİ
  Unvan : Şube Müdürü
  Telefon : 0312 296 66 91
  E-Mail : mustafagoreli@ailevecalisma.gov.tr