…
30 Ekim 2019, Çarşamba Ankara, Türkiye

Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi


Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi 26-29 Ekim 2019 tarihinde Antalya’da gerçekleştirildi.

Kongreye alanında profesyoneller, akademisyenler ve davetliler bir araya geldi.

Kongrenin açılışında konuşan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Sedat YENİDÜNYA, ”Genel Müdürlüğümüz iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ülkemizdeki tüm süreçlerin geliştirilmesinden sorumludur. Bu sorumluluk, sonucunda insan hayatını etkilemesi nedeniyle hassas bir çalışma gerektirmektedir. Bu özen ve gayretle çalıştığımızı belirtmek isterim. Taraflarımızın katkısı ve uzlaşmacı işbirliğiyle ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği koşulları ve çalışma ortamlarını istenen düzeye getirebiliriz” dedi.

Mevzuatın kapsayıcı, önleyici, katılımcı ilkelerinin çalışma ortamlarında uygulamaya geçirilebilmesi amacıyla çalışma hayatındaki aktörlerin bilgi ve farkındalığını arttırma faaliyetlerine hız kazandığını vurgulayan Sedat YENİDÜNYA, “Hem Bakanlığımız tarafından hem de Bakanlığımızın desteklediği birçok etkinlik gerçekleştirilmektedir. Bu etkinlikler iş sağlığı ve güvenliğinin farklı dallarında bilimsel tartışmaların yapılabilmesine imkan sağlanmaktadır. Çalışma hayatındaki değişimlerin ortaya çıkardığı yeni risklerin ve bu risklerden korunmaya ilişkin önlemlerin paylaşılması bu tür birlikteliklerin en önemli katkılarındandır. Bilimsel bilgi ışığında İSG profesyonellerinin ve hekimlerin iş sağlığı ve güvenliği alanında bakış açılarının genişlemesi çalışma ortamlarının iyileşmesine doğrudan etki edecektir” dedi.

YENİDÜNYA, çalışma ortamlarının toksikolojik etmenlerden arındırılması, mevcut etmenlerin çalışan sağlığı üzerindeki etkileri ve bu etmenlere karşı alınabilecek önlemlerin tartışılacağı Kongre’nin, ülkemizin iş sağlığı ve güvenliğinin gelişimine katkı sağlaması temennilerinde bulundu.

Ayrıca, son gelişmelerin ve yeni ortaya çıkan risklerin tartışıldığı kongreye bakanlığımızın da dahil olduğu birçok ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluş Kongre’ye bilimsel destek verdi.