T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın
…
…
…
…
…
…
…
24 Aralık 2019, Salı Ankara, Türkiye

“Yargıtay Kararları Işığında İş Kazalarında Cezai ve İdari Sorumluluk” Paneli Gerçekleştirildi


Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde “Yargıtay Kararları Işığında İş Kazalarında Cezai ve İdari Sorumluluk” başlıklı panel gerçekleştirildi.

Açılışta Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim BURKAY ile Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya BİRKAN ‘ın konuşma yaptığı panelde; Bursalı işverenler ile yargıçların ve isg profesyonellerin yoğun katılım gösterdi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BURKAY,  Bursa'da bir taraftan teknoloji odaklı sanayi dönüşümünü gerçekleştirirken diğer taraftan da iş kazalarını önlemek ve sektörlerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Burkay, iş dünyasının iş güvenliği meselesini uyulması gereken bir mecburiyetten ziyade, çalışanların sağlığını ve güvenliğini destekleyen, verimi ve kaliteyi artıran bir araç olarak görmesi gerektiğini ifade etti.

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya BİRKAN'da yaptığı açılış konuşmasında Bursa'nın ekonomik açıdan Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Şehrin bugünkü ekonomik gücüne ulaşmasında BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve yönetim kurulunun büyük payı bulunduğunu ifade eden Birkan, "BTSO, Türkiye'deki oda ve borsalar arasında tahkim ve arabuluculuk alanında da çalışmaya başlayan ilk kurumlardan biri. İstanbul ve Ankara gibi kentlerin önünde yer alıyorlar. Başarılı çalışmalarından dolayı BTSO ve Bursa iş dünyasını ediyorum" dedi.

Yargıtay 12.Ceza Dairesi Başkanı Ahmet ER ‘ in moderatörlük yaptığı panelde; Yargıtay 12.Ceza Dairesi Üyesi Sinan SEZER, Yargıtay Tetkik Hakimi Serap KAYGUSUZ ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Furkan YILDIZ birer sunum yaptı.

Cezai yönden yürütülen yargılamalarda kesinleşen yargı kararlarının paylaşıldığı programda; işveren açısından konunun ehli olan kişilerin iş sağlığı ve güvenliği anlamında yetkili kılınmasının ve yapılacak olan görevlendirmenin önemine vurgu yapılırken, isg profesyonellerinin görev, yetki ve yükümlülükleri çerçevesinde mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgelerin nizami bir şekilde tanzim edilmesine değinildi.