T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın
…
…
01 Nisan 2021, Perşembe Ankara, Türkiye

Devlet Üniversite Hastanelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarını Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Yetkilileri ile İstişare Ettik


Kamu kurum ve kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yerleştirmek, Kamu İSG Ailesini ve İSG Platformunu oluşturmak üzere gerçekleştirdiğimiz Kamu İş Sağlığı ve Güvenliği İstişare Toplantılarının 29’uncusunu Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirdik.

Öncelikle hem üniversitelerde hem de hastanelerde iş sağlığı ve güvenliğini etkin şekilde sağlamak üzere oluşturduğumuz modellemenin aktarılması ile başlanan toplantıda mevcut uygulamaların geliştirilmesi için önerilerimizi aktardık.

Başhekim yardımcılığı düzeyinde belirlenen İSG işveren vekili ve aylık periyotlar ile toplanan İSG kurulu ile iş sağlığı ve güvenliğine önem verdiği ortaya konulan hastanede iş kazası takibi için oluşturulmuş olan sistem diğer kurumlara ilham olacak yapıdadır. Ayrıca birçok başlıkta iş hijyeni ölçümlerini yapmak üzere teknik yeterliliğe sahip olan kurumun risk değerlendirme çalışmalarında bu ölçümlerden faydalanmakta olduklarını memnuniyetle öğrendik.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları sadece hastane ile sınırlı tutmayıp, tıp fakültesini de çalışma kapsamına dahil eden Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi’nin iyi uygulamalarını üniversite geneline yayması ve karşılıklı iş birliğinin devam etmesi kararı ile toplantıyı nihayetlendirdik.