…
19 Kasım 2020, Perşembe Ankara, Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Kömür Üreticileri Derneği işbirliğiyle düzenlenen Kömür Sektör Toplantısına katıldık.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Kömür Üreticileri Derneği işbirliğiyle düzenlenen Kömür Sektör Toplantısına katıldık. Açılış konuşmasında yerli kömür üretiminin enerji üretimi ve dışa bağımlılığı azaltmada önemini vurgulayan ETKB Bakanı Sayın Fatih DÖNMEZ; insan sağlığı ve çevreyi tehlikeye atacak bir durumda tedbirler alınıncaya kadar işletme faaliyetlerini durdurduklarını belirtti. Sayın DÖNMEZ; sektördeki farkındalığın artması ve denetimlerin artmasıyla iş kazalarının azaldığını, iş sağlığı ve güvenliğinde sıfır tolerans uyguladıklarını belirtti. Çalışanlarımızın da iş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymalarının önemine vurgu yaptı.
Sektör temsilcilerinin talepleri ve görüşleri sonrasında Sayın UZUNKAYA, işyeri ve çalışan sayılarının artmasına rağmen ölümlü iş kazalarının azalmaya devam ettiğini ifade etti. Genel Müdürümüz Sayın Cafer UZUNKAYA; iş sağlığı ve güvenliği konusunda işbirliği içerisinde olmanın önemini vurgulayarak, Bakanlığımızın yürütücüsü olduğu “Özellikle Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)’nin etkin kullanılması ve gerçek bir başarıya ulaşması için tüm taraflarla birlikte çalışmanın elzem olduğunu belirtti.