…
01 Temmuz 2020, Çarşamba Ankara, Türkiye

İlk Defa Büyük Kaza Senaryo Dokümanı Hazırlanacak.


Bakanlığımız tarafından hazırlanan Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Senaryo Dokümanı Tebliği 30/6/2020 tarihli ve 31171 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bildirim Sistemi’ne kayıtlı yaklaşık 410 adet üst seviyeli, 418 adet alt seviyeli kuruluş büyük endüstriyel kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin değerlendirilmesi amacıyla ilk defa büyük kaza senaryo dokümanı hazırlayacaklar.
Büyük kaza senaryo dokümanı sayesinde büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması sağlanacak. Ekip tarafından hazırlanacak olan büyük kaza senaryo dokümanı aşağıdaki adımları içermelidir:
Tehlikeli maddelerin belirlenmesi ve sınıflandırılması,
Tehlikeli ekipmanların belirlenmesi,
Belirlenen tehlikeli ekipmanlar üzerinden dahili tehlikelerin tanımlanması,
Tehlikeli ekipmanlara etki edebilecek kuruluş dışından kaynaklanabilecek harici tehlikelerin tanımlanması,
Büyük kaza senaryolarının oluşturulması, analizi ve değerlendirilmesi.
Tebliğe göre, 1 yıl içerisinde belirlenen tehlikeli ekipmanın en az dörtte biri üzerinden senaryolar oluşturulması ve devam eden 3 yıl içerisinde her yıl senaryo yapılması şartı ile tüm tehlikeli ekipman için senaryoların en geç 4 yılda tamamlanması gerekmektedir.