…
19 Mart 2020, Perşembe Çankaya, Ankara-Türkiye

Genel Müdürümüz Sayın Cafer UZUNKAYA ILO'ya Ziyarette Bulundu.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı(AÇSHB), İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Sayın Cafer UZUNKAYA ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Sayın Numan ÖZCAN’ı ziyaret etti. Ziyarette Genel Müdürlük ve ILO arasında iş sağlığı ve güvenliği konusunda geçmiş dönemde yürütülen ortak faaliyetler ve önümüzdeki dönemde işbirliği içerisinde yapılabilecek hususlar değerlendirilmiştir.
İş sağlığı ve güvenliğinin çalışma hayatındaki en önemli konulardan biri olduğu vurgusu ile Genel Müdürlük ve ILO arasındaki işbirliğinin daha ileri taşınabileceği, bu konuda her iki tarafın da her türlü desteği sağlayacağı ifade edilmiştir. İnsana yakışır çalışma koşullarının sağlanmasına yönelik gereken tedbirlerin ihmal edilmeden alınması adına Genel Müdürlüğün tüm paydaşlarla, özellikle çalışma hayatındaki yeri ve rolü itibarıyla başat aktörlerden biri olan ILO ile konunun cesametine uygun bir çalışma içinde sadece sonuçların paylaşıldığı değil süreçlerin de beraber yürütüldüğü bir işbirliği içinde olacağı belirtilmiştir. Ülkemizin onayladığı ILO Sözleşmelerinin uygulanmasının takibi için ortak çalışma yürütülmesinin önemine vurgu yapılmıştır. 
Ziyarette pandemik virüs COVID-19’un çalışma hayatına etkileri değerlendirilmiş, meydana gelebilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için yapılabilecekler görüşülmüş ve tüm tarafların daha fazla sorumluluk üstlenmesine ihtiyaç olduğu istişare edilmiştir. Hükümetler ile çalışan ve işveren örgütlerinin, salgınla mücadele sürecinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması ve işlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için önemli bir role sahip olduğuna değinilmiştir.
Ayrıca her düzeyde hızlı ve etkili önlemlerin alınabilmesi için sosyal diyaloğun etkin kullanılmasının çalışma hayatında ortaya çıkan her türlü problemin çözümünde önemli katkı sağladığı vurgusu yapılarak toplantı sonlandırılmıştır.