…
…
…
…
…
06 Şubat 2019, Çarşamba

İş Sağlığı ve Güvenliği Hibe Programı Bilgilendirme ve Eğitim Günleri Toplantısı Ankara'da Gerçekleştirildi


İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından AB destekli 6 milyon Avro’luk hibe programı kapsamında çok tehlikeli sektörlere yönelik olarak iş sağlığı ve güvenliği koşullarının (İSG) iyileştirilmesi ve ilgili tarafların İSG alanındaki yetkinliklerinin artırılmasını sağlayacak çalışmaların yürütülmesi amacıyla tüm ülke genelinde hibe sağlanacaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin, ikisi İstanbul’da olmak üzere toplam sekiz adet gerçekleştirilen bilgilendirme ve eğitim toplantılarının sonuncusu yoğun katılımla Ankara’da gerçekleştirildi.

Program; Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Nuray HATIRNAZ, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Sedat YENİDÜNYA, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel MUNUERA-VINALS ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe ERGEZEN’in açılış konuşmalarıyla başladı. Sayın ERGEZEN konuşmasında, İSG alanı için ilk kez Hibe Programı uygulanmasının çalışanların, işverenlerin, kamunun, sendikaların, sivil toplum örgütlerinin, meslek kuruluşlarının, sistemde yer alan tüm aktörlerin katılımı ile sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasına büyük katkı vereceğini belirterek, organize sanayi bölgeleri yönetimi, üniversiteler, STK’lar, meslek örgütleri vb. uygun başvuru sahibi kuruluşların İSG’ye dair verecekleri destekler ile çok tehlikeli sektörde çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlanacağını söyledi. Sayın ERGEZEN konuşmasında istihdam dostu büyüme politikalarımızla, işgücü ve istihdam oranlarımızı arttırırken; diğer yandan da insan onuruna yaraşır çalışma koşullarını sağlamayı temel görev olarak aldıklarını vurguladı.Sayın ERGEZEN, bu proje kapsamında maden sektörü ve diğer çok tehlikeli sınıfta yer alan diğer sektörlere de hibe desteği verileceğini söyleyerek, İSG alanında ülkemiz genelinde ilk defa verilecek hibeyle çalışanların, işverenlerin, üniversitelerin, sendikaların, sivil toplum örgütlerinin, organize sanayi bölgelerinin ve sistemde yer alan tüm aktörlerin katılımı ile sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının oluşturulmasına büyük katkı sağlanmasını hedeflediklerini belirtti.