T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın
…
…
13 Temmuz 2021, Salı Çankaya, Ankara - Türkiye

Ticaretin Göz Bebeği Kayseri’de Madencilik, İhracat ve Markalaşmada İSG Vurgusu


Genel Müdürlüğümüzce yürütülen "Özellikle Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)" Kayseri ilimizin yerel yönetimini, sanayicisini, akademik camiasını, işverenlerini ve işyeri temsilcilerini bir araya getirdi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Genel Müdürlüğümüzce yürütülen "Özellikle Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)” kapsamında, maden işyerlerinin yanı sıra çok tehlikeli sınıftaki diğer sektörlerin de iş sağlığı ve güvenliğine şartlarının iyileştirilmesi, kamu kurumları, üniversiteler, sanayi odaları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ile birlikte İSG farkındalığının artırılması için Türkiye’nin 7 bölgesinde 25 ili kapsayan “MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantıları” düzenliyoruz. İstişare toplantılarımızın on birincisini Kayseri ilimizde gerçekleştirdik.

İşveren eğitimlerinin yanı sıra kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında iş sağlığı ve güvenliği iş birliğini güçlendirmeyi de amaçlayan Maden Sektörü İstişare Toplantısı’na Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç da katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Genel Müdürlüğümüz Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanı Yavuz Sultan Selim Eker yaptı.

Eker konuşmasında; “Ülkemizde en fazla iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan sektör madencilik sektörüdür. Kayseri ilindeki madencilik ve taş ocakçılığı sektörüne dair faaliyetlerde Türkiye ortalamasının üzerinde bir artış söz konusudur. Bu bağlamda başta madencilik sektörü olmak üzere çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerimizin işverenleri ile bugün gerçekleştireceğimiz İSG eğitiminin önemi büyüktür” dedi.  İSG hizmetlerinde destek ve teşvik mekanizmaları ve bunlardan faydalanmanın yolları hakkında bilgiler de veren Eker, MİSGEP kapsamında ülke genelinde yürüttüğümüz faaliyetler hakkında katılımcıları bilgilendirdi ve eğitimin tüm taraflar adına faydalı ve verimli olması temennileriyle konuşmasını tamamladı.

Program Proje tanıtımı ile devam etti. Hem madencilik hem de diğer çok tehlikeli sektörlere yönelik dünyadaki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarından örnekler, madencilik ve idari para cezalarına ilişkin yasal yükümlülükler, iş kazası sonrası tazminatlar, sendikalaşmanın İSG’ye etkisi, sektördeki en yaygın meslek hastalıklarından birisi olan pnömokonyoz hastalığı, iş kazalarını önlemenin maliyeti ve faydaları gibi konular hakkında bilgi ve tecrübelerin aktarıldığı programda çevrim içi anket ve soru cevap oturumlarıyla katılımcıların soru ve görüşleri alındı.

Haziran ve Eylül 2021 tarihleri arasında farklı günlerde ve illerde 25 kez düzenlenecek olan “MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantıları”na sektördeki iyileştirmelerin etkin aktörleri olan Türkiye’deki tüm kömür veya metal cevheri üreten yeraltı maden işletmesi işveren ve yöneticileri ile ilgili STK temsilcileri katılacaktır. Etkinlik 2 Ağustos tarihinde Elazığ ili ile devam edecektir.