T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın
…
…
15 Ekim 2020, Perşembe Ankara, Türkiye

Madencilik Sektöründe İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Azaltılması Amacıyla TKİ ve TTK ile Güçlü İşbirliği Sağlayacağımız Koordinasyon Toplantısını Gerçekleştirdik


15 Ekim 2020 tarihinde Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Dr. Hasan Hüseyin ERDOĞAN ve Türkiye Taş Kömürü Genel Müdürü Kazım EROĞLU ile online toplantı gerçekleştirdik. Genel Müdürümüz Sn. Cafer UZUNKAYA’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Maden Sektöründe Güçlü İşbirliği vurgusuyla MİSGEP Projesi kapsamındaki çalışmalar ve tüm işbirlikleri değerlendirildi.

Toplantıda; Avrupa Birliği ve Ülkemiz tarafından ortaklaşa finanse edilen MİSGEP projesinin Finansal Destek ve Rehberlik Programı tanıtılarak TKİ ve TTK kurumları ile ortak çalışmalar vurgulandı. Madencilik sektöründe iş güvenliğinin önemi ve kurumlar arası ortak çalışma kültürünün sürdürülmesinin iş kazalarının azalmasındaki öneminin belirtildiği toplantıda AB desteklerinin mümkün olduğu kadar çok işlemeye ulaştırılması için çalışmaların devam ettiği de belirtilmiştir.

Program kapsamında yeraltı maden işletmelerine, 24 ayda çalışan sayısına göre işyeri başına 80.000 €’ya varan hibe desteklerinin verilebileceği belirtilerek tahsis edilmiş bu fondan faydalanılmasının öneminden bahsedildi. Ayrıca, İSG hizmetleri, tahlisiye eğitimleri ve sağlık gözetimi gibi yer altı maden işyerlerinin önemli maliyet kalemlerinin proje bütçesinden finanse edileceği ve yapılacak teknik rehberlik çalışmalarının detayları aktarıldı.

Toplantıda Genel Müdürümüz Sn. Cafer UZUNKAYA madencilik alanında Ülkemizin en önde gelen iki kamu kurumu olarak TKİ ve TTK’nın da bu projenin önemli bir paydaşı olduğuna vurgulayarak projenin sahada karşılığını bulma noktasında desteklerinin önemli olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Ülkemizde madencilik sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik her türlü çalışmanın TKİ ve TTK ile gerçekleştirilecek koordinasyonla  başarılacağını belirtmiştir.

TTK Genel Müdürü Sn. Kazım EROĞLU, İSGGM ile geçmişte yaptıkları ve halen devam eden çalışmaların önemini vurgulamıştır. Gerek MİSGEP projesi kapsamında gerekse de madencilik sektörüne dair her hususta güçlü koordinasyon içerisinde çalışmayı amaçladıklarını belirtmiştir. 

TKİ Genel Müdürü Dr. Sn. Hasan Hüseyin ERDOĞAN ise İSG’nin madencilik sektörü ve üretimin sürdürülebilmesi için en temel unsur olduğunu ve MİSGEP kapsamında ortak çalışmaları verimli bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçladıklarını iletmiştir.